Pojęcie kolaboracja oznacza z łac. przedrostek "ko" - razem, natomiast laborare - pracowac. Ogólnie mówiąc kolaboracja jest to współpraca z nieprzyjacielem, natomiast jej przeciwieństwem jest walka z okupantem. Podczas II wojny światowej częś Polaków podjęła współpracę z okupantem hitlerowskim. Przyczy tego jak i zakres współpracy też byl różny. Prawdą jest, że niektóre osoby z tej współpracy, czerpały korzyści materialnie, ale również szkodziły polskiemu społeczeństwu. Kolaboracja była uznawana za zdradę i przestępstwo. Była naruszeniem lojalności wobec własnego państwa. Za współpracę z nieprzyjacielem uważano pomoc okupantowi na szkodę państwa polskiego i Polaków. Również udział w organach i zrzeszeniach podlegających okupantowi był zdradą. Pomoc w zatrzymywaniu i przesladowaniu przez okupanta osób cywilnych i wojskowych oraz udział w zabójstwach jeńców cywilnych i wojskowych również podchodziły pod kolaboracje. Z okupantem hitlerowskim współpracowały pojedyncze osoby, ale też całe grupy spoleczne. Jednak, były też osoby, które wogóle nie popierały kolaboracji i walczyły z okupantem. Polacy bronili się "podziemnym" zyciem kulturalnym i naukowym, a także konspiracyjna aktywnością polityczną. Ruch oporu zmierzał do odzyskania niepodległości przeciwstawiając sie polityce okupanta. Społeczeństwo polskie od początku okupacji podjęło walkę z wrogiem. Była to nie tylko walka zbrojna, ale również walka cywilna prowadzona codziennie przez miliony Polaków w domu, pracy i na...