Barok 1. Skąd pochodzi nazwa epoki? Sama nazwa "barok" została zaczerpnięta w końcu ubiegłego wieku z terminologii historii sztuki. Epitet i określenie "barokowy" nadana została stylowi Jana Andrzeja Morsztyna, którego uznaje się za prekursora tego gatunku nie tylko w Polsce ale i w Europie. Słowo "barok" pochodzi z języka portugalskiego <barocco - oznacza rzadka i cenną perłę o nieregularnym kształcie, także nieprawidłowy kapryśny wytwór sztuki> W Baroku wyróżniamy 3 fazy : • Wczesny Barok (lata ok. 1580-1620) • Barok dojrzały (lata ok. 1620-1680) • Schyłek Baroku (lata ok. 1680-1720) 2. Sztukę barokową charakteryzuje : - nieregularność kształtów, - silna dynamika, ruch i teatralność gestu, - realizm przedstawianych postaci, - silne kontrasty światła i cienia, - wnętrza budynków zdobione były rzeźbionymi aniołkami, muszlami i wieńcami. 3. Jakie nurty kultury były w okresie baroku w Polsce? W okresie Baroku w Polsce panowały dwa nurty: - Nurt ziemiański charakteryzował średnią szlachtę, która ceniła rodzimość swojskość i inne wartości jakie umożliwiał ziemiański tryb życia. Głównymi Przedstawicielami byli: - Wacław Potocki, Jan Chryzostom Pasek, Zbigniew Morsztyn. - Opozycją tego nurtu był nurt dworski. Lansował on wszystko co związane jest z modą europejską zarówno modę styl, jak i sztukę. Czerpał z wzorów wielkich dworów europejskich. Tu najbardziej znanymi przedstawicielami byli: - Jan Andrzej Morsztyn, - Daniel Naborowski. 4. Czy sztuka barokowa służyła Kościołowi? Sztuka baroku pełniła bardzo ważną funkcję zwłaszcza dla Kościoła. Pomocna była w oddziaływaniu na emocje i uczucia wiernych. Miała także na celu zachowanie prawomyślności religii. 5. Ważne hasła, definicje i pojęcia epoki: - KONTRREFORMACJA - spowodowała powstanie listy ksiąg zakazanych, nakazywano pokazywanie scen religijnych. Jest to także okres upadku piśmiennictwa, ale przede wszystkim nietolerancji religijnej. W okresie baroku jest tzw. dwoistość postaw. Zakłada ona zgodę na świat nietrwały, ale ważne jest szukanie wartości trwałych. Głównym celem jest dążenie do zbawienia (metafizyka). Nastąpił kryzys renesansowych ideałów humanistycznych. Przeciwstawienie dwóch kultur: ziemiańskiej - z dworską. Kultura ziemiańska zainteresowanie tematyką ludową, obrzędami ludowymi, kult pamiątek ojczystych. Kultura dworska lansowana była na dworach, zależność od stylu mody i sztuki europejskiej. - SARMATA- jest to model życia i zachowywania się XVII wiecznego szlachcica. Sarmata lubił zabawy, picie, bronił początkowo wiary i ojczyzny, następnie zmienił się w ksenofoba i konserwatystę. - MARINIZM- nurt literacki, celem poezji w myśl marinizmu jest zaskakiwanie i radowanie czytelnika. Lista przykładowych...</barocco>