1. Co to takiego jest rozprawka? 2. Pojęcia związane z rozprawką 3. Modele rozprawek 4. Słownictwo charakterystyczne dla rozprawki 5. Plan rozprawki 6. Przykładowa rozprawka 7. Dodatkowe informacje Jak widać nie jest tego dużo, więc do dzieła! 1. Co to takiego jest rozprawka? Rozprawka - dłuższa forma wypowiedzi pisemnej. Jest ona wynikiem rozważań nad określonym zagadnieniem. Oparta jest na rozumowaniu, wyjaśnianiu, uzasadnianiu i wnioskowaniu. Temat rozprawki jest pytaniem lub zawiera w sobie jakiś problem, który wymaga rozwiązania i udowodnienia. 2. Pojęcia związane z rozprawką Teza - zdanie, pogląd, którego jesteśmy pewni. Hipoteza - zdanie, pogląd, co do którego nie jesteśmy jeszcze przekonani. Formułujemy ją w formie pytania. Argumenty - dowody potwierdzające słuszność opinii wyrażonej we wstępie (tezy lub hipotezy). Kontrargumenty - dowody świadczące o tym, że opinia wyrażona we wstępie (teza lub hipoteza) nie jest słuszna. 3. Modele rozprawek MODEL 1 1. Teza (twierdzenie) 2. Argumenty (może ich być dowolnie dużo, oczywiście jak najwięcej; myślniki oznaczają akapity) - - - 3. Potwierdzenie tezy (czyli innymi słowy jest to teza z punktu pierwszego napisana rozległej i innymi słowami) MODEL 2 1. Hipoteza (pytanie) 2. Argumenty - - - 3. Sformułowanie tezy MODEL 3 1. Teza lub hipoteza 2. Argumenty - - - 3. Kontrargumenty - - - 4. Sformułowanie tezy (jeśli w punkcie pierwszym była to hipoteza) lub potwierdzenie tezy (jeśli w punkcie pierwszym była teza) MODEL 4 1. Teza lub hipoteza 2. Argumenty i kontrargumenty - argument - kontrargument - argument - kontrargument - argument - kontrargument 3. Sformułowanie tezy (jeśli w punkcie pierwszym była to hipoteza) lub potwierdzenie tezy (jeśli w punkcie pierwszym była teza) 4. Słownictwo charakterystyczne dla rozprawki I Wstęp (tezy / hipotezy 1. Nie mam wątpliwości, że … 2. W pełni zgadzam się z opinią, że … 3. Jestem przekonany/przekonana, że … 4. Uważam, że … 5. Moim zdaniem … II Wprowadzanie kolejnych argumentów 1. Po pierwsze, po drugie, po trzecie … 2. Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu … 3. Nie mogę pominąć jeszcze jednego argumentu … 4. Kolejnym argumentem, który potwierdza moją tezę jest … 5. Jest jeszcze jeden dowód na to, że mam rację … 6. Na potwierdzenie tej tezy mogę podać kilka rzeczowych argumentów … 7. Moje rozważania byłyby niepełne, gdybym nie przytoczyła jeszcze jednego argumentu … 8. Jeżeli jeszcze ktoś ma wątpliwości, podam kolejny przykład … 9. Jeżeli to, co wymieniłem/wymieniłam nie przekonało niedowiarków, służę kolejnymi argumentami … 10. Zwrócę uwagę na bardzo...