Harpagon jest tytułowym bohaterem komedii Moliera pt. "Skąpiec". Jest on starym wdowcem. Mieszka w Paryżu. Ma dwoje dzieci: Elizę i Kleanta. Autor nie opisuje wyglądu Harpagona, choć są pewne małe wzmianki, które wskazują, iż bohater nosił okulary, był dość wątłej budowy i ubierał się bardzo skromnie, gdyż był bardzo oszczędny. Główny bohater jest złośliwy i bezczelny. Okazuje to na każdym kroku, będąc takim nawet dla własnych dzieci, których nie doceniał i uważał za rozrzutnych. Od Kleanta i Elizy wolał pieniądze. Harpagon nie kochał nikogo i nie liczył się z niczyim zdaniem. Narzucał innym swoja wolę, chciał wydać Elizę za mąż bez miłości i bez jej zgody. Zarzucał wszystkim dookoła rozrzutność i celowe marnowanie pieniędzy. Podejrzewał wszystkich o okradanie go. Żałował nawet na potrzeby własnych dzieci. Był również zakłamany, nieuczciwy i chytry. Chciał uchodzić za wzorowego obywatela, a potajemnie zajmował się nielegalna lichwą. Ze swej chytrości uknuł skomplikowaną intrygę – tak zaplanował małżeństwa swych dzieci, ani nie wydać ani grosza na posag dla córki i wesele dla syna. Podkreślał to mówiąc ciągle: „Bez posagu!”. Był także naiwny - Walery prawił mu...