GATUNKI LITERACKIE * liryka * epika * dramat RODZAJE LITERACKIE: LIRYKA * anakreontyk * ballada * canzona * duma * dytyramb * elegia * epicedium * epigramat * epitafium * epitalamium * fraszka * hymn * limeryk * madrygał * oda o epinikion * pieśń * niektóre rodzaje poematu * psalm * sielanka o ekloga *...