GATUNKI LITERACKIE

* liryka

* epika

* dramat

RODZAJE LITERACKIE:

LIRYKA

* anakreontyk

* ballada

* canzona

* duma

* dytyramb

* elegia

* epicedium

* epigramat

* epitafium

* epitalamium

* fraszka

* hymn

* limeryk

* madrygał

* oda

o epinikion

* pieśń

* niektóre rodzaje poematu

* psalm

* sielanka

o ekloga

* sonet

* tren

* triolet

EPIKA

* powieść

* nowela

* epos (epopeja)

* opowiadanie

* baśń

* legenda (podanie)

* anegdota

* satyra

* pamiętnik

DRAMAT

* komedia

* tragedia