W związku ze sprawą , która odbyła się w dniu 27 września 2012 roku o godz. 10:45 w Hadesie, dotycząca wydarzeń związanych ze śmiercią 3 osób .Zostanie opublikowany na łamach naszego pisma, reportaż dotyczący tej sprawy. W dniu 27 września rozpoczęło się posiedzenie sądu. Na Sali rozpraw stawili się: oskarżony wraz z obrońcami i oskarżyciele. Jako pierwsze zostało odczytane oskarżenie ,które zawierało następujące argumenty: Kreon niesłusznie skazuje Antygonę na śmierć za pochowanie brata, Kreon nie przestrzega praw Boskich, Kreon jest uparty, niesprawiedliwy, ocenia wszystko pochopnie i po swojej myśli, nie słucha rad innych, Kreon niekonsekwentnie zachował się wobec Antygony, mierzy wszystkich jedną miarą, odrzuca argumenty emocjonalne, Nie rozumie faktu że śmierć wymazuje wszystkie winy. Zmarły nie może uczynić niczego złego , a wiec nie powinien być karany z wyroku ludzkiego tylko Boskiego. Następnie obrona wystosowała odrębne stanowisko, twierdząc ze oskarżony jest niewinny potwierdzając to następującymi argumentami: Kreon chce być królem sprawiedliwym , Kreon ponad wszystko stawia dobro publiczne, Kreon jest racjonalistą, odrzuca znaki nad przyrodzone Zakaz chowania zwłok był zakazem państwowym, Wina Kreona jest winą tragiczna, Sąd po dwudniowych obradach, wysłuchaniu oskarżenia i obrony oraz biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, orzekł że Kreon jest winny zarzucanych mu niegodziwości i wymierzył mu karę pozbawienia...