Pytanie postawione w tym temacie od wielu lat jest niezmiennie aktualne i żywe. Większość ludzi, w tym ja, oczywiście odpowie, że jest to pozytywna wartość, którą warto wyznawać. Są jednak ludzie, którzy tolerancję uznają za słabość i dlatego też, biorąc pod uwagę ich poglądy, zastanowię się nad wartością tolerancji we współczesnym świecie.

Po pierwsze w dzisiejszym kosmopolitycznym świecie, gdzie bardzo często obok siebie żyją ludzie różnych narodowości, różnego wyznania i o różnych poglądach niezwykle ważne jest wzajemne poszanowanie. Wzajemna tolerancja, oznacza wzajemny szacunek, a ten może prowadzić do pogłębiania relacji i nawiązania ciekawych znajomości między ludźmi o całkiem odmiennej kulturze. Ponadto tolerancja dla ludzi "innych" jest ważna również dlatego, że przeważenie są w mniejszościach i czuja się bardzo źle, gdy są otoczeni przez nienawidzących ich ludzi. Są jednak przypadki, w których nadmierna tolerancja doprowadza do niepożądanych skutków. Europejczycy tolerowali wyznawców islamu, którzy imigrowali do ich krajów. Pozwalali im osiedlać się i żyć według własnej kultury, nie przeszkadzali im w wyznawaniu własnej wiary. Ci jednak, gdy poczuli się w sile, zaczęli żądać zmian wpływających niekorzystnie na rodzime kultury.

Warto również zwrócić uwagę na tolerancję w polityce. Obecnie mamy dwie duże wzajemnie zwalczające się partie PO i PiS. Ich politycy wzajemnie się atakują, krytykują poglądy i pomysły oponentów, choćby te były naprawdę dobre. Podobnie jest z wyborcami tych partii. Niektórzy są tak fanatycznie usposobieni, że nienawidzą swych przeciwników tylko za to, że nimi są. Takie zachowania nie są normalne. Wzajemna tolerancja na pewno byłaby z pożytkiem dla naszego kraju.

Przykładami wzajemnej tolerancji korzystnie oddziaływającej jest to, jak zachowywali się Francuzi wobec Niemców po II wojnie światowej. Szybko zapomnieli o sprawie i byli inicjatorami rozwoju integracji europejskiej, która pozwala rozwijać się całemu kontynentowi.

Na podstawie tego uważam, iż tolerancja jest pozytywną wartością. O ile jest wzajemna, zawsze prowadzi do rozwoju i obopólnych korzyści.