PLAN PREZENTACJI

TEMAT: Jakie wartości niesie literatura popularna? Rozważ problem, odwołując się do reprezentatywnych, Twoim zdaniem, utworów.

I . LITERATURA PODMIOTU:

1. „Ono”, Dorota Terakowska

2. „Samotność w sieci”, Janusz L. Wiśniewski

3. „Weronika postanawia umrzeć”, Paulo Coehlo

4. „Spalona żywcem”, Souad (przekład Ewa Cieplińska)

II. LITERATURA PRZEDMIOTU:

1. Auderska H., Łempicka Z., Skorupka S. Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968

2. Kaczmarski M. Recenzja Weronika postanawia umrzeć, Warszawa 2006

3. Kres F.W. Kącik złamanych piór, Lublin 2005

4. Krzyżanowski J. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny PWN, Warszawa 1984

5. Mirek J. Recenzja Ono, Warszawa 2009

6. Sobol E. Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1996

7. Sławiński J. Słownik terminów literackich, Kraków 1986

8. Szklarski M. Recenzja Samotność w sieci, Warszawa 2008

9. Żabski T. Słownik literatury popularnej, Wrocław 2001

III.RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI:

TEZA: Próba odnalezienia wartości niesionych przez literaturę popularną mimo zajmowanego przez nią niszowego miejsca w dzisiejszym świecie .

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z literaturą popularną.

2. Cechy literatury popularnej.

3. „Ono” – Dorota Terakowska

• Intymność w dzisiejszym świecie.

• Główny temat utworu Tyrakowskiej.

• Refleksje na temat niesionych wartości.

4.”Samotność w sieci”- Janusz L. Wiśniewski

• Miejsce techniki w społeczeństwie.

• Główny wątek powieści.

• Poszukiwanie prawdziwej wartości jaką niosą zdobycze techniki.

• Osobiste spojrzenie na poruszany temat.

5.„Weronika postanawia umrzeć”- Paulo Coehlo

• Historia Weroniki.

• Nieświadomość drogą do szczęścia.

• Wartość życia w obliczu śmierci.

• Ucieczka przed końcem sposobem na początek.

6.”Spalona żywcem”- Souad

• Obraz brutalności mężczyzn w Cisjordanii.

• Lekcja szacunku.

• Są tacy co mają gorzej…

• Wolność bezcenną wartością.

WNIOSKI:

• Ukazanie wartości literatury popularnej.

• Szeroki zakres tematyczny.

• Autorzy drogowskazem dla czytelnika.