Istnieje wiele opinii na temat celowości czytania książek. Moim zdaniem literaturę trzeba czytać. Postaram się to udowodnić w poniższych rozważaniach.

Po pierwsze, czytając beletrystykę, podręczniki, pozycję naukowe nabywamy i poszerzamy wiedzę z wielu dziedzin.

Możemy w ten sposób rozwijać swoje zainteresowania, co w przyszłości zaowocuje wyborem konkretnego kierunku kształcenia. Czytanie bezwzględnie zwiększ nasz potencjał umysłowy. Ludzie inteligentni to ludzie oczytani.

Po drugie lektura zwłaszcza literatury pięknej świetnie rozwija wyobraźnię. Staramy się wyobrazić wygląd bohaterów, przedmiotów którymi się posługują oraz miejsc których przebywają. Doskonałą książką skłaniającą do skojarzeń i marzeń jest "Mały Książę". W raz z bohaterem odwiedzamy różne planety i ich mieszkańców. Zastanawiamy się jak mogą wyglądać, jakie jest ich otoczenie.

Kolejnym argumentem potwierdzającym słuszność tezy jest możliwość spędzania z książką czasu wolnego przyjemnie i pożytecznie. Nie musimy wychodzić z domu. Siadamy w ulubionym fotelu i zagłębiamy się w ulubionej lekturze. Spędzamy czas kulturalnie, ponieważ obcujemy z tekstem kultury, ale również pożytecznie ponieważ poznajemy nowe zdarzenia.

Następnym argumentem jest fakt, że dzięki książce uczymy się dokonywać właściwych wyborów. Mogą to być sprawy codzienne np. pomoc koleżance z zadaniem lub dotyczące naszej dalszej przyszłości np. kim zostaniemy. Dzięki losom książkowych bohaterów ludzie, gdy znajdą się w podobnej sytuacji, wiedzą już co zrobić. Książka kształtuje więc nasze zachowanie.

Kolejną kwestią wartą uwagi jest bogacenie słownictwa i ładne wypowiadanie się. Te zdolności nabywamy również dzięki książkom. Otóż, gdy człowiek czyta, jego oko koncentruje się na danym wyrazie i tak jakby zapisuje go w pamięci. Zdolność tą nazywana jest pamięcią wzrokową. Przydaje się ona na kartkówkach, dyktandach a w przyszłości do wytłumaczenia dzieciom ortografii. Dzięki literaturze poznajemy też nowe wyrazy, których używamy podczas wypowiadania się.

Reasumując, uważam że powyższe argumenty w pełni potwierdzają słuszność tezy. Trzeba czytać różnorodne książki jak najczęściej.