STREFA RÓWNIKOWA: średnia temp 20; roczna amplituda temp powyżej 5; pory roku wyznaczane przez opady; najwyższe opady przy zenitalnym położeniu słońca. Równikowy wybitnie wilgotny śr temp 25, roczne opady 2000- 3000 mm; opady rozłożone równomiernie; brak wyraźnej pory deszczowej Podrównikowy wilgotny temp waha się; roczne opady 1000- 2000 mm; 1lub2 pory deszczowe Podrównikowy suchy temp do 10; opady rocznie 500- 1000 mm; pora deszczowa trwa kilka miesięcy STREFA ZWROTNIKOWA: temp w najcieplejszych miesiącach powyżej 25, w najchłodniejszych 10-20; duże dobowe amplitudy powietrza; zróżnicowane roczne sumy opadów; pory roku w klimatach wilgotnych wyznaczane przez rytm opadów, w klimatach suchych przez przebieg temp powietrza Zwrotnikowy wilgotny (morski) temp w lato powyżej 25; zimy ok 20; suma opadów 1000- 2000mm; przerwa opadów w okresie letnim Zwrotnikowy monsunowy gorące i wilgotne lata; ciepłe i suche zimy; suma opadów 2000mm Zwrotnikowy suchy (pustynny) wysokie dobowe amplitudy temp; duże nasłonecznienie; brak opadów lub gałtowna ulewa STREFA PODZWROTNIKOWA śr roczna temp 10-20; temp w najchłodniejszym miesiącu 0-10; pory roku wyznaczone przez przebieg temp i opadów; opady poza klimatem monsunowym, w półroczu chłodnym Śródziemnomorski gorące i suche lata, śr temp powyżej 20; łagodne zimy poyżej 0; suma opadów 500- 900mm; opady prawie tylko w zime Podzwrotnikowy monsunowy ciepłe i wilgotne lata; łagodne i suche zimy; suma opadów powyżej 1000mm; opady skoncentrowane w okresie letnim Podzwrotnikowy schy (kontynentalny) gorące i suche lata; zimą temp może być poniżej 0; duże roczne i dobowe amplitude temp; suma opadów 200- 500mm; opady w okresie zimowym STREFA UMIARKOWANA CIEPŁA średnia temp roczna 0-10; śr temp w najcieplejszym miesiącu 15; pory wyznaczone temp; roczna amplituda tepm do 45; opady w różnych porach zależnie od typu klimatu Morski łagodne zimy i chłodne lata; roczna amplituda temp poniżej 23; suma opadów 600- 1000mm Kontynentalny (lądowy) upalne lata i mroźne zimy; roczna amplituda temp powyżej 23 do 45; suma opadów 300- 500mm; opady głównie w okresie letnim Przejściowy zależnie od kierunku napływu mas powietrza cechy klimatu morskiego lub kontynentalnego; duża zmienność stanów pogody z dnia na dzień Monsunowy duże opady w okresie letnim 1000mm STREFA UMIARKOWANA CHŁODNA temp w najcieplejszym miesiącu do 20l w najchłodniejszym do -10; suma opadów 200- 800mm; opady w różnych porach roku zależnie od typu klimatu Morski ładodne zimy od -4do8; chłodne lata 10-14; opady przez cały rok Kontynentalny (lądowy) lato trwa 2-3 miesiące; długa i mroźna zima; duża roczna amplituda temp do 45 i wyższa; suma opadów poniżej 500mm; opady przeważaja w okresie letnim STREFA OKOŁOBIEGUNOWA śr roczna temo poniżej 0; śr temp w najcieplejszym miesiącu poniżej 10; brak termicznego lata; suma opadów poniżej 250mm; opady głównie śnieżne Subpolarny śr temp w najciplejszym miesiący powyżej 0; opady niemal wyłącznie śnieżne Polarny ujemna temp lub około 0 w ciągu roku; opady wyłącznie śnieżne