jest to sonet, 14 wersów (4,4,3,3) Dwie pierwsze zwrotki - opis, dwie ostatnie - refleksja. Pierwsze sonety powstały już w starożytności. jest to gatunek tradycyjny, którego często używano. Podmiotem jest osoba, która się do końca nie ujawnia, czyli jest to lityka pośrednia. kowal chce wykuć serce lub może tu chodzić o kształtowanie charakteru.