Płorzenie

- środkowa cześć europy

- w wieksząść na przewarzaniu niżu srodkowo europejskiego

- zgledem równika na półkuli północnej zgledem południka

-strefa czasu środkowo europejska

- strefa klimatyczna umiarkowana

- strefa lasów miszanych

Krańcowe punkty polski

-Na pónocy- przylondek rozerwie 54N

-Na zachód- cedynia 14 0,7N

-Na południu- szczyt opalonek

-Na wschód- chrubieszów

Terytorium całe terytorium 322577km2 obszary lądowe łącznie z wodami 311904km2 morskie wody 1991km2

Sowerenność- zdolność samodzilnego niezaleźnego od innych podmiotów sprawowania władzy politycznej nad terytorium grupą osóblub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność wv sprawach wewnetrznych i zewnetrznych

Prekambr

-polska znajdowała się na południowej pułkuli 10-15S

-północzna czesc polski była londem magmowe i metamorficzne

-pozostale czesc był zalane morzem gdzie osadziły się piaskowce i iły

Kambr

-polska znajdowała się na południowej półkuli 15-10S

-Zachodnia i poludniowa cześć była pokryta morzem gdzie osadzily się piaskwce iłowce wapienie

Rzeżba mlodogracjalna- dominuje tu wysoczyzny moreny dennej płaskiej lub falistej zabudowie na ogół z gliny i piaskow glinych osadzonych uskutek szybkiego wytopinia się lodu kulminacje utworzone zostaly przez morzem

Rzeżba stroglacjalna- zostala utworzona w czasie zlodowadzenia środkowo polskiego i okresach pujżniejszych zdenutowana. Spotykamy tu takie same formy terenu jak w połnocnej polsce