Płorzenie - środkowa cześć europy - w wieksząść na przewarzaniu niżu srodkowo europejskiego - zgledem równika na półkuli północnej zgledem południka -strefa czasu środkowo europejska - strefa klimatyczna umiarkowana - strefa lasów miszanych Krańcowe punkty polski -Na pónocy- przylondek rozerwie 54N -Na zachód- cedynia 14 0,7N -Na południu- szczyt opalonek -Na wschód- chrubieszów Terytorium całe terytorium 322577km2 obszary lądowe łącznie z wodami 311904km2 morskie wody 1991km2 Sowerenność- zdolność samodzilnego niezaleźnego od innych podmiotów sprawowania władzy politycznej nad terytorium grupą osóblub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność wv sprawach wewnetrznych i zewnetrznych Prekambr -polska znajdowała się na południowej pułkuli 10-15S -północzna czesc polski była londem magmowe i metamorficzne -pozostale czesc był zalane morzem gdzie osadziły się piaskowce i iły Kambr -polska znajdowała się na południowej półkuli...