Młoda Polska-najpowszechniejsza epoka,ogarnia różne zjawiska kultury tamtego czasu. Modernizm-młodzi artyści manifestowali za pomocą tej nazwy nowoczesność i przełomowość swej sztuki;nawiązywali do tradycji romantycz. Dekadentyzm i fin de siecle-‘koniec wieku’-mają charakter chronologiczny i fizjologiczny oznaczające epokę kończa wieku,wyczerpania się jej sił żywotnych i wyrażające przeczucie nadchodzącej katastrofy. Dekadentyzm to też postawa wynikająca z przekonania o schyłkowym charakterze kultury europejskiej Postawa ludzi 19w.-młodzi szukali własnej drogi,chcieli mówić o świecie i sobie coś nowego i nowym językiem;kierunki poszukiwań form artystycznej ekspresji wyznaczył łączący ich typ wrażliwości i sposób przeżywania. Modernizm-najważniejsza nazwa prądu literatury 20w,wykrystalizowany ok1910r do którego wpływy sięgają lat60 wieku20. To nazwa kierunków artystycznych 19/20wieku związanych z doświadczeniem nowoczesności.Nazywając twórców młodej polski modernistami używamy terminu ‘modernizm’ w drugim znaczeniu. Nazwa Młoda Polska-zrobiona na wzór innych krajów-młode Niemcy Francja. Pierwszy użył jej Artur Górski,publicysta i krytyk w artykułach z 1898 K.Przerwa-Tetmajer-poeta, powieściopisarz(‘legenda tatr’), nowelista(‘Na skalnym podhalu’).Z początku aktywny w środowisku literackim okresu międzywojennego,potem choroba psychiczna i wycofał się z zycia. 1tom poezji 1891 przyniósł sławę,po wydaniu 2z8 nazwano go poeta pokolenia,wypowiedział nastroje i problemy konca wieku. Nie związał się z nikim.Mówiono mu że się powtarza i nadużywa swoje pomysły. Schopenhauer-gł.dzieło ‘świat jako wola i przedstawienie’1819.Udowodnił że przeznaczeniem człowieka jest cierpienie,ludzie podlegli prawom natury i są jej igraszką.By się wyzwolić musi Se załatwić popęd życia,dobrowolnie wyzbyć się pragnień,poddac się cierpieniu. Zafascynowany filozofiąbuddujską.Nirwana to stani nieistnienia i spoczynku woli, z pułapki natury można uciec dzięki koncentracji piękna,wyzwoleniem jest twórczość artystyczna. Friedrich Nietzsche-niemiec, jeden z najważniejszych myślicieli epoki,dzieła: ‘Tako rzecze zaratustra’,’poza dobrem i złem’. Oskarżył chrześcijaństwo że to religia słabych i biernych i rzucił hasło przewartościowania wartości.Ludziom zniewolonym przeciwstawił koncepcję nadczłowieka, istoty zdolnej do odrzucenia zasad norm i ustalenia nowych. Najwyzszą wartość przepisał sile życia mocy energii. Wskazywał na sztukę jako strefę wyzwalania się woli mocy.