Temat: Bezpieczeństwo jako przedmiot zainteresowania filozofii. Słowo bezpieczeństwo używane bez żadnych dodatkowych określeń oznacza zwykle stan braku zagrożenia życia lub zdrowia pewnej osoby lub kilku osób. Bezpieczeństwo ma swoje rodzaje takie jak: ekonomiczne, społeczne, polityczne, militarne, energetyczne, itd. Wszystkie te rodzaje różnią się od siebie ponieważ każde z nich ma inne znaczenie w życiu. Poczucie bezpieczeństwa człowieka jest bardzo ważne w rozwoju, doskonaleniu się. Lecz gdy tylko pojawia się jakieś zagrożenie to osoba taka nie potrafi się skupić lub powoduje u niej takie zahamowanie przez, które człowiek nie potrafi się skoncentrować, wrócić do dążenia swoich wartości i celów. W filozofii istnieje bezpieczeństwo personalne i strukturalne, które trzeba potrafić wyodrębnić. Bezpieczeństwo personalne dotyczy danych osób lub jednostek. Zwraca się tu szczególnie uwagę na brak zagrożenia życia lub zdrowia. Lecz trzeba też wziąć tu pod uwagę brak zagrożenia innych istotnych wartości. Bezpieczeństwo strukturalne zaś ukazuje o przywiązaniu się osób do pewnych struktur, całości takich jak na przykład naród. Oba te znaczenia są bardzo ważne i usadzenie jednego z nich na wyższym stopniu kończy się różnymi konsekwencjami. Dlatego też powinno się je traktować tak samo i tak samo poważnie do nich podchodzić. Humanistyczny indywidualizm jest to dana osoba lub jednostka. Z tego poglądu filozofii ważniejsze powinno być bezpieczeństwo personalne a mniej ważne strukturalne ponieważ dzięki personalnemu możemy się udoskonalać i prowadzić dalszy rozwój. Zaś uniwersalizm jest przeciwstawnym poglądem do indywidualizmu. Oba te poglądy są w ciągłej kłótni bo każda osoba twierdzi całkiem inaczej i każda osoba ma swoje własne zdanie na ten temat (co nawet stwierdzimy po czytaniu tej pracy). Bezpieczeństwo w hierarchii wartości ma charakter pozytywny. W szerokim znaczeniu, rozumieniu tego słowa jest to coś konkretnego co powinniśmy pielęgnować. Mówi się tutaj na przykład o dobrach duchowych i materialnych, itd. W cieńszym rozumieniu tego słowa chodzi o sferę moralności. Rozróżnić można to dzięki temu, że autoteliczne wartości (samoistne) dążą do celu działania a instrumentalne tym, że dzięki czemuś innemu można coś osiągnąć. Odnosząc się do pierwszego z filozofów, którym jest Max Scheler wiemy, że istnieją wartości pozytywne jak i negatywne, które można bardzo szybko rozpoznać dzięki emocjom. Myśliciel ten znalazł i zapisał pięć klas wartości. Idąc od najniższej do najwyższej zapisał je tak: wartości hedoniczne, wartości utylitarne, wartości witalne, wartości...