znane przysłowie głosi:,,Każdy jest kowalem swojego losu''.Ta mądrość nakazuje nam wierzyć,że nie jesteśmy bezsilnie wobec przeznaczenia,mamy zdolność kreowania swojej drogi życiowej.Niesłuszne więc,staje się stwierdzenie ,że każdy z nas jest w pewnym sensie Edypem.jednak czy możemy być do końca pewni,że to co zrobimy w swoim życiu,zależy od nas,czy może jest jakaś istota wyższa ,która kieruje naszym losem?Los króla Teb jest przykładem tezy ,iż każdym ruchem człowieka kieruje przeznaczenie.