Zalety żywności modyfikowanej genetycznie • GMO mogą być uprawiane na terenach, gdzie występują nieprzyjazne warunki klimatyczne takie jak: mróz, wysoka temperatura, susze, nadmiar promieniowania słonecznego • umożliwia uzyskanie wysokich plonów zmodyfikowanych zbóż przy gorszych warunkach glebowych • zmniejszenie zużycia pestycydów; rośliny nie muszą być spryskiwane chemikaliami. Rolnicy mniej pieniędzy przeznaczają na pestycydy, a do środowiska nie przedstawiają się trujące substancje, które przenikają do wód gruntowych • uzyskanie żywności o lepszych walorach smakowych czy zapachowych • przedłużenie trwałości żywności oraz ułatwienie składowania warzyw i owoców, które dłużej pozostają świeże; ma to duże znaczenie w transporcie • rośliny ozdobne mają intensywniejszą barwę, nowe kolory oraz lepszy zapach • zmodyfikowane genetycznie rośliny służą do produkcji biopaliw Argumenty za Zwolennicy GMO patrzą na nową ustawę o nasiennictwie przez pryzmat różowych okularów. Korzyści wypływające z wprowadzenia GMO do polskiego rolnictwa to m.in. zwiększenie jakości plonu, odporności na owady i chwasty. Modyfikowane genetycznie organizmy mają zwiększone wartości odżywcze. Są bogate w dodatkowe witaminy, białko czy mikroelementy. Dodatkowo twórcom GMO przyświecał szczytny cel zredukowania liczby głodujących na świecie, zmniejszenia kosztów uprawy, a także ograniczenie stosowanych przez rolników pestycydów. Prof. Henryk Bujak, kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, słusznie zauważa, że organizmy genetycznie modyfikowane są obecne w różnych dziedzinach. Są stosowane w przemyśle spożywczym, przetwórczym, kosmetycznym czy medycynie. Profesor nie rozumie bezpodstawnego oporu społeczeństwa, tym samym próbując obalić najmocniejszy argument ekologów o szkodliwości GMO dla zdrowia: "Według wyników badań EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), w ciągu kilku pokoleń nie stwierdzono ich żadnego negatywnego oddziaływania. Wydano ponad pół miliarda dolarów na liczne badania, między innymi dotyczące spadku płodności czy oceny jakości mięsa uzyskanego ze zwierząt karmionych paszami GMO. Żadne z nich nie wykazały zmian w stosunku do konwencjonalnych organizmów" . CO ZA? Modyfikowane genetycznie organizmy to poprawa cech jakościowych: opóźnienie dojrzewania owoców, ich trwałość, lepsze mięso i mleko. Mają one też większe wartości odżywcze. Są bogate w dodatkowe witaminy, mikroelementy, białko, poprzez wzrost zawartości suchej masy wzrasta synteza skrobi (pomidory), większa zawartość glutenu w pszenicy...