Kongres Wiedeński: W bitwie pod Lipskiem 16 października 1813 roku Napoleon poniósł klęskę a rok później państwa antynapoleońskie zajęły Paryż. Po zwycięstwie z Napoleonem państwa koalicyjne postanowiły przywrócić porządek w Europie, który istniał przed rewolucją francuską. W związku z tym 3 listopada 1814 roku zwołano Kongres wiedeński, który miał wytyczyć nowe granice i podzielić ziemie po Napoleonie jednak największy wpływ na podejmowane decyzje mieli przedstawiciele Rosji, Wielkiej Brytanii, Prus, Austrii. Akt końcowy został wydany 9 czerwca 1815 roku. Ustalenia podejmowane podczas kongresu opierały się na kilku zasadach : - legitymizmu-władza monarchów z racji pochodzenia od Boga jest nienaruszalna. - restauracji-zakładała, że wszyscy władcy, którzy zostali pozbawieni tronu w wyniku rewolucji bądź działań Napoleona zostaną przywróceni do władzy. -równowagi europejskiej- żadne państwo nie może dominować nad pozostałymi i narzucać im swoich praw. Postanowienia Kongresu: Do głównych postanowień należały: - utworzenie Związku Niemieckiego pod przewodnictwem Austrii, która pozostała najsilniejszym państwem w Europie Środkowej - utrzymanie rozbicia politycznego Włoch - Restauracja zlikwidowanego przez Napoleona Państwa Kościelnego - Rosja zachowała swe panowanie na zdobytych ziemiach Finlandii i Besarabii. Podzielono ziemie polskie i z Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie pod panowaniem cara Aleksandra I , pozostałe ziemie przypadły Prusom. - Austria odzyskała Galicję z wyjątkiem Krakowa ( wolne miasto), Salzburg i Tyrol, z Dalmacji utworzono Królestwo Ilirii, z Lombardii i Wenecji Królestwo Lombardzko- Weneckie. - Prusy zagarnęły połowę Saksonii, pod ich panowaniem zostały też Nadrenia i Westfalia - powstało Królestwo Niderlandzkie łączące Holandię i Belgię - Szwajcaria wróciła do swych dawnych granic - Norwegię połączono unią personalną ze Szwecją - Anglia zdobyła Cejlon, wyspę Mauritius. Przylądek Dobrej Nadziei, Maltę, Helgoland, - Francji przyznano granice z 1790 roku oraz nałożono na nią kontrybucję w wysokości siedmiuset milionów franków. Postanowienia dotyczące protokołu dyplomatycznego: - w 1815 roku podpisano Święte Przymierze -powołano do życia Centralną Komisję Żeglugi na Renie - 8 lutego 1815 roku uchwalono deklarację o zniesieniu handlu niewolnikami Skutki : -przywrócenie państwa kościelnego -likwidacja Księstwa Warszawskiego i powstanie Królestwa Polskiego, którego królem był Aleksander I - Francja powróciła do swych granic z przed 1790 roku - w Niemczech został utworzony Związek Reński W trakcie panowania Napoleona w...