Kultura starożytnego Rzymu czerpała z dorobku materialnego i duchowego starożytnej Grecji. Rzymianie ulegali wpływom tradycji grecko-hellenistycznych w czasach Rzymskiego Imperium. Nie oznacza to jednak, że Rzymianie byli wyłącznie naśladowcami- tworzyli własne wielkie dzieła, z niektórych korzystamy po dziś dzień. Szczytowym osiągnięciem kultury Rzymu było jasno sformułowane i zrozumiałe dla wszystkich prawo. Pierwsze zasady rzymskiego systemu prawnego zostały spisane w 450 r. p.n.e. w dokumencie zwanym jako prawo XII tablic. Prawo rzymskie dało podwaliny wielu dzisiejszym systemom prawnym, m.in. w Polsce. Niektóre maksymy prawne, którymi aktualnie się posługujemy pochodzą z czasów rzymskich. Rzymianie byli pionierami w wielu dziedzinach związanych z budownictwem. Wynaleźli beton, który był o wiele trwalszy i prostszy w użyciu niż kamień. Z wypalanej w wysokiej temperaturze gliny wykonywali cegły. Stosowali sklepienia łukowe, wykorzystywane w budowie mocnych murów i bram. Rzymianie projektowali masywne kopuły dla budynków zbyt dużych, aby można je było pokryć dachami z drewnianych belek. Opatentowanym przez Rzymian wynalazkiem, stosowanym do XIX w. były pompy ciśnieniowe z zaworami, które wynosiły wodę w górę. Do najwspanialszych osiągnięć starożytnych Rzymian w dziedzinie budownictwa należy zaliczyć system akweduktów, czyli wodociągów zaopatrujących w wodę mieszkańców miasta, sieć dróg i kanalizacji, amfiteatry oraz termy (łaźnie publiczne). Kolejnym ważnym osiągnięciem cywilizacyjnym była sztuka przemawiania, czyli retoryka. Umiejętność pięknego wysławiania się zagłębiano w szkołach już od najmłodszych lat. Był to konieczny warunek do zrobienia kariery politycznej. Niedoścignionym wzorem oratora był Cyceron, żyjący w czasach...