Teoria bezpieczeństwa mieści się w zagadnieniach z wielu obszarów wiedzy. Pokazuje istotne definicję takie jak wojna,pokój oraz bezpieczeństwo. Bada powstanie,cel i znaczenie wojen i pokoju w życiu. Można ustalić , że przez wiele lat usiłowano pojąć i wyjaśnić te zawikłane zjawisko,szukając metod prowadzących do zagwarantowania ludziom godnego i bezpiecznego życia. Idee Odrodzenia a także okres renesansu w Polsce i w całej Europie okazywały się całkowicie odmiennym spojrzeniem na świat , życie , człowieka i sprawy codzienne niż w średniowieczu. Od początku utworzenia Państwa Polskiego , w każdym wieku prowadzono walki. Ingerencja kraju w spory była w stopniu mniejszym bądź większym. Pokój zapewnia bezpieczeństwo ogółu obywateli i państwa. Stanisław ze Skarbimierza objaśniał to we wstępnym okresie renesansu. Człowiek ten był wybitnym filozofem, prawnikiem oraz rektorem Akademii Krakowskiej. Utrzymywał się w fakcie, że wojna jest sprawiedliwa tylko wtedy gdy prowadzi ona do przywrócenia pokoju. Jego zdaniem zaburzenie pokoju naruszało prawo naturalne. Kraj który był zaatakowany mógł zawierać układy z państwami pogańskimi. Zasady te odnoszą się do wszystkich, więc także samoistne prawo bytu państwowego i społecznego mieli poganie. Styl życia ludzi w pokoju zakłócany jest przez wojnę napastniczą ponieważ wojna ta jest bezpodstawna. W pewnym senie tłumaczyło to Królestwo Polskie z umowy z Litwą. Przymierze te w tamtym okresie mogło być traktowane za pogańskie. W swoich pracach takich jak : „Tractatus de annatis apstolicae solvendis'' bądź „Conclusiones” pokazał ogromny wpływ na akceptację, ponieważ wszyscy (chociażby poganie) posiadają prawo do własnego,niezależnego państwa, własności oraz bezpieczeństwa. Jan Bodin w swoim utworze „Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej” ukazał fascynującą opinie na temat wojny. Uważał , że wojna oznacza ingerencje Boga, karę za grzechy i środek wychowawczy. Aby obraz ten był kompletny należy dodać że wojny dzieliły się na zewnętrzne i wewnętrzne. Wojny zewnętrzne łączą społeczeństwo przeciwko wrogom,odwodzą od wojen domowych. Twierdzi , że wojny sprawiedliwe to takie , które stają w imię obywateli,obronie życia,niepodległości jak również dać nauczkę najeźdźcy. Są one zgodne z prawem ludzkim jaki i Boskim. Wojny rozpoczynane przez rozbójników , którzy bez przyczyny je wszczynały i kradły majątek innych zaliczane były do wojen niesprawiedliwych. Król Polski Stanisław Leszczyński żyjący w dobie oświecenia był zwolennikiem reform politycznych. Upowszechniał on pokój między narodami,który jego zdaniem był czymś naturalnym ,utrwalonym w...