Klimat - cykliczny, powtarzający się co roku całokształt stanów pogody, charakteryzujący dany obszar. Klimat Polski określany jest mianem klimatu umiarkowanego, przejściowego pomiędzy ciepłym klimatem morskim znad Europy Zachodniej i kontynentalnym znad Ukrainy i Rosji. Klimat w Polsce kształtowany jest przez wiele czynników meteorologicznych i nie meteorologicznych. Z definicji klimat kształtuje pogodę na określonym terenie. Do jednych z najważniejszych czynników kształtujących pogodę na danym obszarze zalicza się wpływ oceanów (Atlantyk) i kontynentów ( Eurazja). Pogoda w Polsce zależy między innymi od: mas powietrza, które napływają nad teren Polski z różnych kierunków; rozmieszczenia i rodzaju frontów atmosferycznych; występowania ośrodków wyżowych i niżowych; szerokości geograficznej z którą wiąże się ukształtowanie i rzeźba terenu; sąsiedztwa dużych zbiorników i cieków wodnych; rodzaju podłoża (np. obszary leśne, łąkowe, oceany, śnieg). Najczęściej występujące masy powietrza na terenie Polski i kształtujące klimat naszego kraju to: Arktyczne: kontynentalne i morskie Polarne: kontynentalne i morskie Zwrotnikowe: kontynentalne i morskie Ad.1. Powietrze arktyczno-kontynentalne jest suche i bardzo chłodne. W związku z niską zawartością pary wodnej nie wpływa na duże zachmurzenia. W czasie chłodów jest przyczyną dużych mrozów podczas bezchmurnej pogody, powoduje przymrozki wiosną wszystkich jesienią. Powietrze arktyczne-morskie przemieszczając się nad Atlantykiem i nabiera pary wodnej, przez co może wywoływać burze i gradobicia. Ad.2. Powietrze polarno-kontynentalne kształtuje się nad Syberią Wschodnią, Europą Środkową i Skandynawią. Jest bardzo chłodną masą powietrza, najczęściej wywołuje pogodę mroźną, bezchmurną. W lecie wywołuje upalną i suchą pogodę, a przy dużym nasyceniu parą wodną przelotne opady i burze. Powietrze polarno-morskie kształtuje się nad Północnym Atlantykiem i ulega wpływowi niżu islandzkiego. W porze chłodnej powoduje ocieplenie i silne odwilże; natomiast latem przynosi pogodę raczej chłodną, wzrasta wilgotność i zachmurzenie. Ad.3. Powietrze zwrotnikowe-kontynentalne kształtuje się na Bliskim Wschodzie, Bałkanach i Północnej Afryce. Wprowadza duże ocieplenie, latem upały; jest suche, w odpowiednich warunkach może wywoływać gwałtowne przelotne deszcze i burze, zimą przynosi odwilż. Powietrze zwrotnikowe-morskie kształtuje się w okolicach podzwrotnikowych Oceanu Atlantyckiego i ulega wpływowi Wyżowi Azorskiemu. W porze ciepłej sprzyja tworzeniu się chmur deszczowych i wywołuje burze i ulewy. W porze chłodnej przynosi odwilże,...