Zagrożenie naturalne to takie, które nie jest spowodowane działalnością człowieka, zanieczyszczeniami czy też efektem cieplarnianym. Zagrożenia te istniały od zawsze, a spowodowane są m.in. ruchami skorupy ziemskiej, klimatem, różnymi żywiołami. Są ściśle powiązane z obecnością żywiołu np. lawy, nadmiaru wody, upałów, mrozów itp. Trzeba tu zwrócić uwagę na to iż każde z nich powoduje zniszczenie terenów zamieszkałych, co także zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Zagrożenia naturalne możemy podzielić ze względu na źródło ich powstania. Wyróżniamy źródła antropogeniczne i źródła naturalne. Do źródeł antropogenicznych zaliczamy złożone zagrożenia (atak terrorystyczny, wojna) i techniczne ( katastrofy związane z procesem produkcji, z procesem transportu i katastrofa budowlana) , zaś do źródeł naturalnych zaliczamy niezwiązane z klimatem ( trzęsienie ziemi, erupcja wulkanów, fala tsunami, epidemia) i związane z klimatem ( wichura, tornado, powódź, pożar lasów, susza, lawina). Położenie geograficzne ma ogromny wpływ na występowanie zagrożeń naturalnych. Jeżeli chodzi o Polskę to nie jest ona szczególnie zagrożona w przeciwieństwie do Japonii gdzie jest ,, kumulacja ,, kataklizmów. W Polsce często występują srogie mrozy, upały, susze, powodzie. Zagrożenia naturalne m.in. powódź miały miejsce w Polsce w 1997 r. woda pochłonęła aż 55 ofiar i spowodowała ogromne straty materialne. Z jednej strony problemem jest nadmiar wody, a z drugiej jej brak. Dotyczy to rolnictwa. Długotrwała susza przyczynia się do spadku produkcji rolniczej. W Polsce także napotkaliśmy się na bardzo silne burze i wiatry, które powodują straty materialne jak i zniszczenia w drzewostanie. Mrozy są znacznym zagrożeniem. W latach 2005-2010 na skutek mrozu zamarzło ponad 200 osób. Trzeba tu przypomnieć o tragedii jaka miała miejsce w budynku Targów Katowickich, gdzie poprzez nieodśnieżenie dachu po obfitych opadach zginęło 65 osób. Niedopatrzenie, a może nawet lenistwo człowieka w połączeniu z żywiołem jakim jest śnieg stały się tragedią dla wielu ludzi jak i ich rodzin. Uczymy się na błędach, ale takich błędów nie powinniśmy popełniać. Negatywnym i odwrotnym zjawiskiem które również powoduje zagrożenie jest brak opadów śniegu i ciepłe zimy. Tutaj konsekwencjami jest małe zainteresowanie sportami zimowymi w górach, co skutkuje mniejszymi dochodami. Zagrożenia naturalne od zawsze miały i zawsze będą mieć wpływ na życie ludzkie. Na każdym kroku jesteśmy narażeni na katastrofy, które odbijają piętno na naturze jak i na nas – ludziach.

Następnym zagadnieniem jakie chciałabym poruszyć są przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym. Każdy człowiek który w jakiejś sytuacji czuje się zagrożony pragnie to zmienić, pragnie poczuć się bezpieczny. Człowiek aby poczuć się bezpieczeństwo zdolny jest zmienić miejsce zamieszkania na spokojniejsze, bezpieczniejsze. Każdy z nas wie, że zagrożenia naturalne powodują ogromne straty. Każdy kraj bogaty jak i biedny jest tak samo narażony na zagrożenia, istnieje tylko jedna różnica, w krajach bogatych w przeciwieństwie do krajów biednych odbudowa i pokrycie zniszczeń dzieje się w szybszym tempie. Podjęcie odpowiednich działań takich jak zalesienie, właściwa gospodarka leśna pozwoliłoby w jakimś stopniu na zmniejszenie strat. Przeciwdziałania zmniejszają zagrożenia, ale nie likwidują ich. Są różne metody zmniejszania strat np. techniczne metody adaptacji do których zalicza się obwałowanie, piorunochrony, systemy nawadniające. Każde państwo, miasto, gmina a nawet wieś ma założony plan działań logistycznych. Podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej myślą przewodnią działań logistycznych jest jak najszybsze dotarcie z zaopatrzeniem i usługami logistycznymi do wszystkich poszkodowanych. Cechą charakterystyczną zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych jest działanie pod presją czasu.