Zagrożenie naturalne to takie, które nie jest spowodowane działalnością człowieka, zanieczyszczeniami czy też efektem cieplarnianym. Zagrożenia te istniały od zawsze, a spowodowane są m.in. ruchami skorupy ziemskiej, klimatem, różnymi żywiołami. Są ściśle powiązane z obecnością żywiołu np. lawy, nadmiaru wody, upałów, mrozów itp. Trzeba tu zwrócić uwagę na to iż każde z nich powoduje zniszczenie terenów zamieszkałych, co także zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Zagrożenia naturalne możemy podzielić ze względu na źródło ich powstania. Wyróżniamy źródła antropogeniczne i źródła naturalne. Do źródeł antropogenicznych zaliczamy złożone zagrożenia (atak terrorystyczny, wojna) i techniczne ( katastrofy związane z procesem produkcji, z procesem transportu i katastrofa budowlana) , zaś do źródeł naturalnych zaliczamy niezwiązane z klimatem ( trzęsienie ziemi, erupcja wulkanów, fala tsunami, epidemia) i związane z klimatem ( wichura, tornado, powódź, pożar lasów, susza, lawina). Położenie geograficzne ma ogromny wpływ na występowanie zagrożeń naturalnych. Jeżeli chodzi o Polskę to nie jest ona szczególnie zagrożona w przeciwieństwie do Japonii gdzie jest ,, kumulacja ,, kataklizmów. W Polsce często występują srogie mrozy, upały, susze, powodzie. Zagrożenia naturalne m.in. powódź miały miejsce w Polsce w 1997 r. woda pochłonęła aż 55 ofiar i spowodowała ogromne straty materialne. Z jednej strony problemem jest nadmiar wody, a z drugiej jej brak. Dotyczy to rolnictwa. Długotrwała susza przyczynia się do spadku produkcji rolniczej. W Polsce także napotkaliśmy się na bardzo silne burze i wiatry, które powodują straty materialne jak i zniszczenia w drzewostanie. Mrozy są znacznym zagrożeniem. W latach 2005-2010 na skutek mrozu zamarzło ponad 200 osób. Trzeba tu przypomnieć o tragedii jaka miała miejsce w budynku Targów Katowickich, gdzie poprzez nieodśnieżenie dachu po obfitych opadach zginęło 65 osób. Niedopatrzenie, a może nawet lenistwo człowieka w połączeniu z żywiołem jakim jest śnieg stały się tragedią dla wielu ludzi jak i ich rodzin. Uczymy się na błędach, ale takich błędów nie powinniśmy popełniać. Negatywnym i odwrotnym zjawiskiem które również powoduje zagrożenie jest brak opadów śniegu i ciepłe zimy. Tutaj konsekwencjami jest małe zainteresowanie sportami zimowymi w górach, co skutkuje mniejszymi dochodami. Zagrożenia naturalne od zawsze miały i zawsze będą mieć wpływ na życie ludzkie. Na każdym kroku jesteśmy narażeni na katastrofy, które odbijają...