Metody oczyszczania ścieków

Wyróżniamy 3 podstawowe metody oczyszczania ścieków oraz oczyszczanie łączące te procesy ze sobą.

Metoda mechaniczna

Metoda ta jest oparta na procesach umożliwiających usunięcie ze ścieku zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. Zaliczamy do nich: ciała stałe oraz tłuszcze, które ulegają flotacji, bądź też sedymentacji. W tym celu stosuje się specjalne urządzenia rozdrabniające, osadniki, odtłuszczacze, a także specjalne kraty lub sita służące do wydzieleniu ze ścieku zanieczyszczeń.

Metoda biologiczna.

Jest to najważniejsza z metod oczyszczania ścieków. W jej trakcie dochodzi do zmineralizowania zanieczyszczeń, poprzez działanie mikroorganizmów. Stanowią je bakterie tlenowe, tworzące czynną formę osadu. W skład biologicznej oczyszczalni ścieków wchodzą: złoża biologiczne, specjalne komory osadu czynnego, a także komory fermentacyjne.

Metoda chemiczna.

Proces oczyszczania chemicznego opiera się na wytrącaniu pewnych związków rozpuszczalnych, bądź też ich neutralizacji w wyniku zastosowania następujących procesów: koagulacja, sorpcja substancji na węglu aktywnym.