Metody oczyszczania ścieków Wyróżniamy 3 podstawowe metody oczyszczania ścieków oraz oczyszczanie łączące te procesy ze sobą. Metoda mechaniczna Metoda ta jest oparta na procesach umożliwiających usunięcie ze ścieku zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. Zaliczamy do nich: ciała stałe oraz tłuszcze, które ulegają flotacji, bądź też sedymentacji. W tym celu stosuje się specjalne urządzenia rozdrabniające, osadniki, odtłuszczacze, a także specjalne kraty lub sita służące do wydzieleniu ze ścieku zanieczyszczeń. Metoda biologiczna. Jest to najważniejsza z metod oczyszczania ścieków. W jej trakcie dochodzi do zmineralizowania zanieczyszczeń, poprzez działanie mikroorganizmów. Stanowią je bakterie tlenowe, tworzące...