Od dawien dawna kraje zmagały się w bitwach o terytorium, szacunek i inne dobra. Polska później niż np. starożytność wpisała się w historię wojen mimo to znajduję się na liście licznych prowadzonych bitew i wojen. Wojny prowadzone były w danym państwie, powiązać trzeba to również z obroną kraju, bezpieczeństwem i nawiązaniem pokoju z danym państwem. Początki problemów wojennych w Polsce rozpoczęły się od połowy XIII w, gdzie Michał Boduła, spróbował zająć się problemami wojen i pokoju w państwie Polskim co groziło narastającym niebezpieczeństwem ze strony Zakonu Krzyżackiego. Michał Boduła, zwany też Marcinem z Opawy lub Marcinem Polakiem uważał, że wojna nie jest czynem boskim, gdyż przez ludzi została wymyślona i z ich rąk pochodzi.. Wyraż on tym stwierdzeniem bunt na to co dzieje się w jego państwie. Nie zgadza się z tym, żeby ludzie ważne, polityczne (i nie tylko) sprawy załatwiali poprzez zbrojne wydarzenia. Chce ukazać to, że Zakon Krzyżacki działa niezgodnie z religią, której jest wyznawcą. Boduła uważał, że Zakon Krzyżacki poprzez konflikty zbrojne, nie działa według zasad, które rzekomo mieli przestrzegać w religii katolickiej. Wiedział, że po pierwsze atakują ludzi bez słusznych przyczyn, a po drugie, że w założeniu początkowym Zakon Krzyżacki miał mieć charakter świecki i duchowny, a duchowni nie powinni byli być wmieszani w żadną wojnę, ponieważ nie zgadzało się to z założeniami tego stanu. Z tak wielu argumentów, na niesprawiedliwość wojen, Boduła stworzył własną zasadę, którą chciał wcielić w życie wszystkich ludów prowadzących konflikty zbrojne. A mianowicie zasadą tą miał być bezwzględny zakaz wojen, kiedy za pobudki uważano zdobycie terytorium, bądź różnych bogactw. Jedynym słusznym argumentem na rozpoczęcie wojny był cel poskromienia krzywdzicieli. Ludzie, którzy byli wmieszani w taką wojnę musieli odczuwać chęć wprowadzenia pokoju na danych ziemiach. Koncepcje Boduły głównie miały na celu uniezależnienie się Polski od Cesarstwa Niemieckiego. Boduła uważał, iż niesprawiedliwe są najazdy feudałów niemieckich na ziemie polskie. W taki sposób rozpoczęły się pierwsze myśli o pokoju i bezpieczeństwie w państwie Polskim. Tak jak napisałam wcześniej to były początki, gdyż największy rozwój tych myśli zaczął się od XV wieku, kiedy to Stanisław ze Skarbimierza i Paweł Włodkowic z Brudzenia w swych dziełach skrytykowali idee i praktyki sakralizacji wojen. Stanisław ze Skarbimierza w swych kazaniach zwanych ,,Traktatem’’ opisuje problematykę wojny bardzo dojrzale. Treść ,,Traktatu” odnosi się do pochodzenia wojen, podziału wojen na sprawiedliwe...