Rozważania w swojej pracy poświęcę nad tezą czyli twierdzeniem stanowiącym podstawową treść artykułu Karola Kamińskiego studenta Uniwersytetu Szczecińskiego "Charakterystyka zagrożeń naturalnych. Przyczyny- skutki- przeciwdziałania." Jednego z licznych uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych" , która odbyła się 17 października 2013 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Główną tezą wspomnianego wyżej artykułu jest uznanie zarządzania logistycznego jako niezbędnego w czasie zagrożenia i sytuacji niebezpiecznej, ponieważ przemyślany plan działania pozwoli na zmniejszenie liczby ofiar czy też wielkości zniszczonego terenu. Z zagrożeniem mamy do czynienia od zawsze. Jest to zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika. Głównymi przyczynami zagrożeń naturalnych są mrozy, upały, susze, powodzie oraz obfite opady śniegu. Zagrożenia naturalne towarzyszą każdemu z nas od zarania dziejów, powodując zaburzenia stabilności każdej żyjącej jednostki. Człowiek jako istota rozumna, która potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, ale równocześnie świadoma, że nie można uniknąć zagrożenia, walczy, o to aby było odczuwalne w minimalnym stopniu. Dlatego próbowano wielu sposobów, aby osiągnąć ten cel jak na przykład migracja na inne tereny, przygotowanie się na wystąpienie potencjalnego zagrożenia i to co najważniejsze układanie planu działania logistycznego w sytuacji kryzysowej. Logistyka jako dziedzina nauki zajmuje się procesem planowania, sprawnego realizowania i kontrolowania działań w sytuacji zagrożenia. Głównym celem logistyki jest zorganizowanie niezbędnego zaopatrzenia i usług logistycznych. Mówiąc inaczej jest to zapewnienie niezbędnych produktów do przetrwania w sytuacji kryzysowej jak woda pitna, żywność, odzież i energia elektryczna, a także usług logistycznych czyli pomocy medycznej oraz usług gospodarczo- bytowych. Działania te mają na celu pomóc całej ludności poszkodowanej w jak najkrótszym czasie i w...