1. Maciej Boryna - najbogatszy gospodarz we wsi, ma 60 lat, jest wdowcem. 2. Dzieci Macieja Boryny - Antek, Grzela, Magda Kowalowa, Józka. 3. Hanka - żona Antka 4. Kuba - ma 40 lat, jest parobkiem M. Boryny. 5. Witek - parobek M. Boryny. 6. Ksiądz - jedna z kilku osób, która umiała czytać. 7. Organista i jego żona i syn który uczy się na księdza. 8. Kowal. 9. Młynarz. 10. Wójt Piotr. 11. Dominikowa Pacześ - jedna z bogatszych we...