1.Zakaz grzebania ciała Polinika wydany przez Kreona. 2.Decyzja Antygony pogrzebaniu zwłok brata. 3.Losy Edypa i jego rodziny. 4.Poglądy Kreona na władzę. 5.Kreon dowiaduje się o złamaniu jego rozkazu. 6.Pojmanie Antygony. 7.Antygona wierna prawom boskim. 8.Kreon odrzuca względy rodzinne. 9.Poświęcenie siostry Ismeny. 10.Rozpacz Haimona 11.Rozmowa Kreona z synem. 12.Kreon oburzony postawą syna. 13.Ogłoszenie...