1.Zakaz grzebania ciała Polinika wydany przez Kreona.

2.Decyzja Antygony pogrzebaniu zwłok brata.

3.Losy Edypa i jego rodziny.

4.Poglądy Kreona na władzę.

5.Kreon dowiaduje się o złamaniu jego rozkazu.

6.Pojmanie Antygony.

7.Antygona wierna prawom boskim.

8.Kreon odrzuca względy rodzinne.

9.Poświęcenie siostry Ismeny.

10.Rozpacz Haimona

11.Rozmowa Kreona z synem.

12.Kreon oburzony postawą syna.

13.Ogłoszenie kary śmierci dla Antygony.

14.Uznanie tylko własnej władzy przez KReona.

15.Przepowiednia Terezjasza.

16.Zmiana decyzji przez Kreona.

17.Śmierć Antygony i Haimona

18.Samobujcza śmierć Euredyki.

19.Załamany nieszczęściami Kreon.