Judaizm to najstarsza religia monoteistyczna. Za jej twórcę uważa się Mojżesza. Jest narodową religią Żydów. Wyznawać ją mogą tylko ci, których matką jest żydówka.

Symbolami judaizmy są:

a) Gwiazda Dawida - zwana także Tarczą Dawida. Jest to sześcioramienna gwiazda zbudowana z dwóch trójkątów.

b) Menora - to siedmioramienny świecznik wykonany z metalu. Świecznik ten był używany przez Żydów w Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej. Menora według tradycji symbolizuje krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj.

Podstawę religii Żydów stanowi:

- Wiara w jednego i jedynego Boga Jahwe.

- Ufność i wiara w posłannictwo religijne Żydów, jako naród wybrany przez Boga.

Wyznawcy judaizmu nadal oczekują przyjścia Mesjasza, ponieważ nie uznali i nie uznają Jezusa Chrystusa jako Boga. Według judaizmu każdy człowiek powstał dzięki swojemu stwórcy Bogu, który obdarzył go wolną wolą i to dzięki niej może zasłużyć na nagrodę lub karę za popełnione przez siebie czyny. Według Żydów istnieje życie pozagrobowe, o którym już na ziemi trzeba pamiętać.

Miejscem wspólnej modlitwy dla Żydów jest synagoga, w której obowiązuje zasada mechika, czyli zasada segregacji płci. Oznacza to, że parter w synagodze zarezerwowany jest dla mężczyzn, a galeria znajdująca się na piętrze tzw. babiniec dla kobiet. Centralne miejsce synagogi stanowi podium tzw. Bima/Tewa zbudowana w formie namiotu lub kapliczki wewnątrz, której znajduje się stół do wykładania i czytania tory.