Judaizm to najstarsza religia monoteistyczna. Za jej twórcę uważa się Mojżesza. Jest narodową religią Żydów. Wyznawać ją mogą tylko ci, których matką jest żydówka. Symbolami judaizmy są: a) Gwiazda Dawida - zwana także Tarczą Dawida. Jest to sześcioramienna gwiazda zbudowana z dwóch trójkątów. b) Menora - to siedmioramienny świecznik wykonany z metalu. Świecznik ten był używany przez Żydów w Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej. Menora według tradycji symbolizuje krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj. Podstawę religii Żydów stanowi: - Wiara w jednego i jedynego Boga Jahwe. - Ufność i wiara w posłannictwo religijne Żydów, jako naród wybrany przez Boga. Wyznawcy judaizmu nadal oczekują przyjścia Mesjasza, ponieważ nie uznali i nie uznają Jezusa Chrystusa jako Boga. Według judaizmu każdy człowiek powstał dzięki swojemu stwórcy Bogu, który obdarzył go wolną wolą i to dzięki niej może zasłużyć na nagrodę lub karę za popełnione przez siebie...