Plan ramowy:

I. Wstęp

Ukazanie istoty zagadnienia. Rodzeństwo na płaszczyźnie społecznej, kulturowej oraz literackiej.

II. Rozwinięcie:

- zróżnicowane charaktery rodzeństwa oraz ich związki w obliczu trudnej sytuacji życiowej w dramacie Antona Czechowa „Trzy siostry”,

- Zło i dobro, przeciwieństwo charakterów rodzeństwa w „Balladynie” Juliusza Słowackiego,

- obraz relacji rodzeństwa w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego,

- konformizm i relatywizm moralny otoczenia rodzinnego w procesie wychowawczym na przykładzie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

III. Zakończenie

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia:

Literatura podmiotu:

Anton Czechow, Trzy siostry, Świat literacki, Izabelin 1994.

Juliusz Słowacki, Balladyna, PIW, Warszawa 1993.

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara, PIW, Warszawa 1987.

Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, KWE, Warszawa 2001.

Literatura przedmiotu:

Zenon Kapior, Rosyjskie utwory dramatyczne, WSiP, Warszawa 1985, s. 123 – 126.

Joanna Rutkowska – Lipas, Epoki literackie, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, Raszyn 2001, s. 114 – 119.

Zuzanna Trojanowicz, Romantyzm, Universitas, Kraków 2010, s. 53 – 56.