Plan ramowy: I. Wstęp Ukazanie istoty zagadnienia. Rodzeństwo na płaszczyźnie społecznej, kulturowej oraz literackiej. II. Rozwinięcie: - zróżnicowane charaktery rodzeństwa oraz ich związki w obliczu trudnej sytuacji życiowej w dramacie Antona Czechowa „Trzy siostry”, - Zło i dobro, przeciwieństwo charakterów rodzeństwa w „Balladynie” Juliusza Słowackiego, - obraz relacji rodzeństwa w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego, - konformizm i relatywizm moralny otoczenia rodzinnego w procesie wychowawczym na przykładzie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. III. Zakończenie Podsumowanie i wnioski Bibliografia: Literatura podmiotu: Anton Czechow, Trzy siostry, Świat literacki, Izabelin 1994. Juliusz Słowacki, Balladyna, PIW, Warszawa...