Strefa klimatów równikowych W strefie klimatów równikowych temperatury powietrza są wysokie – we wszystkich miesiącach notuje się powyżej 20C, natomiast amplitudy roczne są małe (5-10C). Tereny te cechuje znaczne opady, całoroczne bądź koncentrujące się w jednej lub dwóch porach deszczowych. W strefie tej wyróżnia się następujące typy klimatów: -równikowy -wybitnie wilgotny - podrównikowy wilgotny -podrównikowy suchy - monsunowy. Strefa klimatów zwrotnikowych Temperatury powietrza w strefie klimatów zwrotnikowych w poszczególnych miesiącach zawierają się pomiędzy 10-20C. Amplitudy temperatur dobowych są znaczne, roczne natomiast – minimalne. Mamy tu na ogół do czynienia z opadami. Opady jakie występują w tej strefie są małe, epizodyczne lub okresowe. Typy klimatów w obrębie tej strefy to: -kontynentalny suchy -skrajnie suchy (pustynny) -monsunowy -Wilgotny Strefa klimatów podzwrotnikowych Strefa ta charakteryzuje się temperaturami, które w najchłodniejszym miesiącu nie spadają poniżej 0C.Amplitudy dobowe i roczne są nieznaczne. Opady występują głównie w chłodnej porze roku. Wyróżnia się tu następujące typy klimatów: -kontynentalny -morski -monsunowy Strefa klimatów umiarkowanych Podział tej strefy jest najbardziej skomplikowany ze względu na jej duże zróżnicowanie. Dzielą ją dwie grupy klimatów: umiarkowanych ciepłych i...