Sieradz , 14.10.2013r.

Szanowny Panie

Wójt Gminy Sieradz

PETYCJA

My, niżej podpisani, mieszkańcy Charłupi Małej , zwracamy się w niniejszej petycji do wójta gminy Sieradz, Jarosława Kazimierczaka o zamontowanie lamp oraz remont drogi w naszej dzielnicy.

Montaż oświetlenia i naprawa drogi byłyby bardzo dobrą inwestycją. W coraz bardziej rozbudowującej się ulicy Ks .Radzymińskiego jest stanowczo za mało latarni oświetlających naszą drogę. Ilość domów w przeciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła, a w związku z montażem lamp wzrosłoby również bezpieczeństwo mieszkańców. Także dzięki nowej, wyremontowanej oraz poszerzonej drodze zmniejszyłyby się liczne i tak częste naprawy samochodów. Droga jest też zbyt wąska. Kiedy z przeciwnych stron nadjeżdżają dwa auta, brakuje miejsca, by móc się swobodnie minąć. Problem ten dotyczy również pieszych, którzy w nie mają gdzie się usunąć, gdyż w momencie mijania się samochodów, auta zajmują całe pobocze.

Prosimy o pozytywne rozważenie naszej propozycji.

Z poważaniem

Przewodniczący Kółka Rolniczego „Bizon”

Damian Wojtas

W załączniku podpisy mieszkańców.