KAMPANIA WRZEŚNIOWA Kampanią wrześniową nazywamy walki obronne wojsk polskich toczone od 1 września do 5 października 1939 przeciwko wojskom niemieckim i od 17 września przeciwko wojskom ZSRR. 1.Pierwszy etap walk obronnych trwał od l do 6 września 1939. • Obrona Westerplatte (mj. Henryk Sucharski) • Walki o wybrzeże, obrona Poczty Polskiej w Gdańsku obrona polskich baz morskich (gdynia, Puck, Hel, Kępa Oksywska) • ciężkie walki pod Mokrą - Niemcy przełamali polską obronę pod wsią Mokra, wdarli się w tzw. lukę częstochowską na styku armii „Łódź" i „Kraków" i rozpoczęli natarcie w kierunku Warszawy. Armia gen Szyllinga została zmuszona do opuszczenia Górnego Śląska • wałki toczono wokół Mławy, armia „Modlin" została zmuszona do odwrotu ku Wiśle. • Na północnym-zachodzie walki obronne toczyły się w Borach Tucholskich część sił armii „Pomorze" została okrążona, i rozbita • Na południowym -zachodzie siły polskie zostały zmuszone do odwrotu. Po natarciu niemieckim z , armia „Karpaty" wycofała się na linię Sanu. • 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę Jednak już 12 wrzesnia premierzy Francji - Edouard Deladier i Wielkiej Brytanii - Arthur Neville Chamberlain na spotkaniu w Abbeville zadecydowali o wstrzymaniu akcji przeciw Niemcom, rozpoczynając tym samym okres tzw. dziwnej wojny. O swojej decyzji nie poinformowali oni przedstawicieli Polski. W obliczu dramatycznej sytuacji na froncie w nocy z 4 na 5 września rozpoczęła się ewakuacja rządu i instytucji państwowych z Warszawy na Wołyń. Komisarzem cywilnym obrony stolicy został prezydent Stefan Starzyński, dowódcą obrony - gen Walerian Czuma 6 wrzesnia Naczelny Wódz opuścił Warszawę i udał się do Brześcia nad Bugiem. Tego samego dnia Niemcy zajęli Kraków, Kielce, Piotrków Trybunalski i Bydgoszcz. 2.Drugi etap walk obronnych trwający od 7 do 17 września 1939r • 7 wrzesnia kapitulowała załoga Westerplatte (l 82 żołnierzy dowodzonych przez mjr Henryka Sucharskiego), • przerwanie oporu polskiego na granicach, wycofanie polskich armii w głąb kraju • 8 wrzesnia oddziały niemieckiej 4 Dywizji Pancernej dotarły do przedmieść Warszawy w rejonie Ochoty i Woli, Obrona polska powstrzymała siły niemieckie a • 9 września ruszyła ofensywa gen T. Kutrzeby siłami armii „Poznań" i „Pomorze" w kierunku Łęczycy i Łowicza. Rozpoczęła się największa bitwa kampanii wrześniowej - Bitwa nad Bzura. Bitwa ta mimo sukcesów polskiego natarcia w pierwszej fazie (do12.IX) zakończyła się rozbiciem sił polskich i odwrotem w stronę Warszawy (18-20.IX). • Na południu 12 września Niemcy osiągnęli linię Wisły i Sanu,...