Obraz wsi przedstawiony przez Pannę XII jest wyidealizowany. To kraina akadyjska. Wieś jest pogodna, mlekiem i miodem płynąca,...