Firewall

Zapora sieciowa (ang. firewall – ściana przeciwogniowa) – jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami.

Bardzo ważną funkcją zapory sieciowej jest monitorowanie ruchu sieciowego i zapisywanie najważniejszych zdarzeń do dziennika (logu).

Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych

SSL (Secure Socket Layer) - protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych, zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509.

Porady na temat bezpieczeństwa

Zabezpieczanie haseł

Logowanie się i wylogowywanie

Blokowanie ekranu lub urządzenia

Korzystanie z zabezpieczonych sieci

Ochrona urządzeń przed wirusami

Dystrybucja - Freeware

Freeware – licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Programy na licencji freeware mogą być nieodpłatnie wykorzystywane.

Dystrybucja - DEMO

Wersja demonstracyjna, demo, wersja pokazowa, próbna zwykle komercyjnego programu komputerowego. Zazwyczaj jest to wersja o ograniczonej funkcjonalności w stosunku do wersji pełnej lub wersja pełna o ograniczonej czasowo możliwości wykorzystania. Najbardziej popularne i najłatwiej dostępne są dema gier gdyż w tej branży panuje wielka konkurencja a potencjalnych amatorów rozrywki

Dystrybucja - Adware

Adware – rodzaj (i typ) licencji oprogramowania. Adware jest oprogramowaniem rozpowszechnianym za darmo, ale zawierającym funkcję wyświetlającą reklamy.

Reklamy wyświetlane w ramach licencji, z którą użytkownik zgadza się przed instalacją programu.

Prawo Autorskie

Prawo autorskie - pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo normy prawne upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów twórców oraz wydawców.

Następujące szkody:

utrata przez twórców zysków z tytułu rozpowszechniania utworów,

straty firm zajmujących się dystrybucją i promocją utworów,

straty państwa związane z nieodprowadzonymi podatkami.