Firewall Zapora sieciowa(ang.firewall– ściana przeciwogniowa) – jeden ze sposobówzabezpieczania sieci i systemówprzedintruzami. Bardzo ważną funkcjązapory sieciowejjest monitorowanie ruchu sieciowego i zapisywanie najważniejszych zdarzeń do dziennika (logu). Ochrona danych osobowych– regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbioramidanych osobowych SSL (Secure Socket Layer) - protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych, zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a takżeuwierzytelnienieserwera, a niekiedy równieżklienta. Opiera się naszyfrowaniu asymetrycznymorazcertyfikatachX.509. Porady na temat bezpieczeństwa Zabezpieczanie haseł Logowanie się i wylogowywanie Blokowanie ekranu lub urządzenia Korzystanie z zabezpieczonych sieci Ochrona urządzeń przed wirusami Dystrybucja - Freeware Freeware–licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnieniakodu źródłowego. Programy nalicencjifreeware mogą być nieodpłatnie wykorzystywane. Dystrybucja - DEMO Wersja demonstracyjna,demo,wersja pokazowa,próbnazwykle komercyjnegoprogramu komputerowego. Zazwyczaj jest to wersja o ograniczonej funkcjonalności w stosunku do wersji pełnej lub wersja pełna o ograniczonej czasowo możliwości wykorzystania. Najbardziej popularne i najłatwiej dostępne są dema gier gdyż w tej branży panuje wielka konkurencja a potencjalnych amatorów rozrywki Dystrybucja - Adware Adware–...