Jak wiadomo, zagrożenia naturalne i antropogeniczne towarzyszą człowiekowi od wieków. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym a w tym technologicznym, jesteśmy coraz lepiej przygotowani na występujące kataklizmy. Położenie naszego kraju nie wskazuje na nadmierne występowanie potencjalnych zagrożeń naturalnych. Oczywiście zdarzają się incydenty takie jak lokalne trąby powietrzne, osuwiska, nieznaczne trzęsienia ziemi. W gruncie rzeczy człowiek nie jest w stanie - w większości przypadków - zapobiec zniszczeniom spowodowanym siłami natury, natomiast z biegiem czasu jesteśmy w stanie dopracować logistyczną stronę w sytuacjach kryzysowych. Po doświadczeniach z ubiegłych lat, Polska dopracowała system ostrzegawczy (System Wczesnego Ostrzegania), który z dużym wyprzedzeniem ostrzega mieszkańców o nadchodzących niebezpieczeństwach.

Katastrofy naturalne towarzyszą wszystkim mieszkańcom Ziemi. Potęga, wielkość i ogrom strat nie są uzależnione od stanu materialnego jednostki. Z tego wynika, że każdy z nas, o każdym czasie jest narażony na straty w wyniku nagłych kataklizmów. Wiadomym jest, że w krajach bogatych pomoc mieszkańcom, rekompensata strat oraz organizacja logistyczna w momentach kryzysowych są lepiej rozwinięte, a to wszystko za sprawą rozwiniętej techniki oraz dostępnych środków finansowych. Niestety człowiek nie jest w stanie całkowicie zniwelować zagrożeń ze strony natury, ale może skutecznie im przeciwdziałać.

Najważniejszym zadaniem państw, miast, gmin i wsi w sytuacjach kryzysowych jest szybka i sprawna pomoc mieszkańcom. To znaczy w jak najkrótszym czasie zapewnienie opieki medycznej oraz dotarcie z niezbędnym zaopatrzeniem. Oczywiście istnieje hierarchia poszkodowanych, w pierwszej kolejności pomoc otrzymują ranni i chorzy, następnie pozostała część potrzebujących zostaje przeniesiona – jeśli zachodzi taka potrzeba – do specjalnych „schronów” gdzie są oni otoczeni ochroną, opieką medyczną oraz mają zapewnione najpotrzebniejsze środki zaopatrzenia.

Reasumując. W zarządzaniu logistycznym w sytuacjach kryzysowych największą rolę odgrywa: szybkość i sprawność działania, docieranie do najbardziej poszkodowanych oraz wsparcie finansowe i pomoc socjalna po całym incydencie. Również dużą rolę odgrywa ciągłe unowocześnianie narzędzi i systemów pomocy w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych.