Zbędne produkty przemiany materii powstają po rozpadzie związków azotowych takich jak białka, aminokwasy, kwasy nukleinowe. Do szkodliwych i zbędnych produktów przemiany materii należy amoniak, mocznik, kwas moczowy, a także...