1. Dostojewski, F., "Zbrodnia i kara" 2. Żeromski, S., "Ludzie bezdomni" 3. Mrożek, S., "Tango" Film: 1. Weir P., "Stowarzyszenie Umarłych Poetów", 2. Young, E., "Weronika postanawia umrzeć", Odmienność jest bardzo rozległym określeniem. Od zawsze z jej istnieniem wiązało się przekraczanie różnych barier przez ludzi szukających własnej tożsamości i akceptacji środowiska, przez ludzi, którzy w swoim życiu chcą widzieć świat poza utartymi ścieżkami i rozwiązaniami. Sposoby portretowania Odmieńców mają swoje źródła w historii, w wydarzeniach do których nawiązywały dzieła sztuki. Jednak sam obraz Innego, kreślony przez artystów niewiele się przez to zmieniał. W definicji odmienności czytamy, że Odmieniec to osoba różniąca się wyglądem lub ogólnym pojmowaniem świata. Często z nonkonformistycznym podejściem do życia i niejednokrotnie zmagająca się z konfliktem wewnętrznym, z problemami, których nie rozumie ogół. Wśród ludzi Obcy budzi niechęć, zainteresowanie, często stając się inspiracją dla kolejnych poszukiwań. Świetnym przykładem jest tu postać stworzona przez wybitnego pisarza Fiodora Dostojewskiego w powieści Zbrodnia i kara. W zamyśle autora każdy człowiek odtwarza swoją historię zbawienia. Rodion Romanowicz jest uwikłany w niezbyt klarowną, ideologiczną walkę ze społeczeństwem. Jego nazwisku Dostojewski nadaje głębsze, symboliczne znaczenie. „Raskolnik” to odszczepieniec, jednostka wyrastająca ponad przeciętność, jednak z góry skazana na upadek. Niski status materialny, duma i wysokie ambicje wzbudzają w młodzieńcu kompleks odrzucenia społecznego. Rodion chce w życiu osiągnąć wiele. W swoim artykule O zbrodni zawiera wizję ludzkości podzieloną na dwie grupy; ludzi stojących ponad prawem moralnym, przyczyniających się do rozwoju cywilizacji i ludzi niezdolnych do wyższych celów. Otoczenie widzi w nim kogoś wybitnego, jednak uważa, że pewnych granic – takich jak morderstwo – nie powinno się przekraczać. Ważną rolę w formowaniu się jego poglądów odgrywa prostytutka Sonia Marmieładow. Dziewczyna poświęca się by ratować resztę rodziny przed głodem. Rodia, chcąc uchronić własną siostrę Dunię przed losem porównywalnym z dolą Sonii, podejmuje ostateczną decyzję o zdobyciu majątku. Przytłoczony życiem i przekonany o swej niezwykłości, układa misterny plan eliminacji bogatej lichwiarki Alony Iwanownej. Jednakże Raskolnikow, w swym doskonałym zamyśle, nie uwzględnia własnej słabości psychicznej. Po zamordowaniu Iwanownej, przechodzi załamanie nerwowe, prześladują go straszliwe sny, zdobyte pieniądze bezwiednie rozdaje. Niedługo po tym wyznaje prawdziwy motyw...