agresywny - aggressive altruista - selfless ambitny - ambitious arogancki - arrogant bałaganiarz - disorganized, messy bezczelny - insolent bezlitosny - ruthless bezstronny - impartial beztroski - carefree bezwzględny - unscrupulous buntowniczy (o buntowniczym nastawieniu) - rebelious bystry - clever charyzmatyczny - charismatic cichy - quiet ciekawy - curious cierpliwy - patient czarujący - charming czysty (poukładany) - tidy delikatny - gentle dobrze ułożony - well-mannered dobrze wychowany - well-behaved dojrzały - mature dokładny - precise dominujący - bossy drobiazgowy - fussy dwulicowy - two-faced dynamiczny (bardzo szybki w działaniu) - dynamic egocentryczny - self-centred egoista - egoist ekscentryczny - eccentric gadatliwy - talkative godny zaufania - reliable gorliwy, oddany - commited gruboskórny - thick-skinned grzeczny - polite głupi - stupid, foolish hojny - generous humorzasty - moody inteligentny - intelligent, clever kochający - loving komunikatywny (łatwo nawiązujący kontakt) - communicative kreatywny - creative, imaginative kulturalny - cultured kłótliwy - quarrelsome lekkomyślny - reckless leniwy - lazy lojalny - loyal łagodny - gentle łatwo wpadający w złość - irritable mądry - wise małomówny - silent miły - kind mściwy - vindictive niecierpliwy - impatient niedbały - careless niedojrzały - immature niegrzeczny, nieuprzejmy - impolite, rude, naughty nielojalny - disloyal niemiły - unpleasant nieodpowiedzialny - irresponsible nieopanowany - short - tempered niepewny (siebie) - insecure nieposłuszny - disobedient nieprzyjazny - unfriendly nierozsądny - unreasonable nieśmiały - shy nieuczciwy - dishonest nieuprzejmy - impolite niezależny - independent niezdecydowany - undecided, indecisive, irresolute nudny - boring obowiązkowy - dutiful oddany - devoted odpowiedzialny - responsible odważny, waleczny - brave ograniczony - narrow-minded okropny - nasty okrutny - cruel opanowany, spokojny - calm optymistyczny - optimistic ordynarny - vulgar ostrożny - cautious otwarty na innych - extrovert, outgoing, sociable pewny siebie - self-confident, self-assured pełen życia -...