1. Sun- Tzu i jego memoriał "Sztuka wojny" - krótka charakterystyka Książka Sun-Tzu jest zbiorem starochińskich zasad i strategii, które mają zastosowanie nie tylko w wojsku, ale także życiu codziennym. Przedstawione w niej metody i zasady postępowania oraz radzenia sobie z przeciwnikiem pochodzące z dawnej epoki, są aktualne również w czasach współczesnych. Dzieło to jest odpowiednie dla osób kierujących grupą ludzi, walczących o interesy własne i swoich poddanych, a także dla ludzi, którzy pokonują kolejne wyzwania. Nauki Sun Tzu nadają się do zastosowania w negocjacjach, windykacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce z konkurencją, zarządzaniu ludźmi i obronie własnych interesów. Autor zwraca uwagę na wiele aspektów, które trzeba brać pod uwagę podczas prowadzenia działań wojennych, w tym na metody uznawane za nieetyczne. 2. Ogólna charakterystyka rozdziałów: Książka składa się z trzynastu rozdziałów, z czego każdy jest poświęcony innemu zagadnieniu. Rozdziały: IX „ wojsko w marszu” , X „ ukształtowanie terenu” oraz XI „ Dziewięć terenów” związane są z wykorzystaniem w działaniach wojennych wiedzy geograficznej. Rozdziały I,III i VI poświęcone są planowaniu wojennemu. Sprawy związane z armią to rozdziały: IV, V. Pozostałe rozdziały ( II, VII, VIII oraz XII ) opowiadają o tym jak należy skutecznie prowadzić działania wojenne. 3. Rozdziały geograficzne i ich charakterystyka: W rozdziale dziewiątym autor koncentruje się na tym jak należy zachować się w działaniach wojennych w danych warunkach geograficznych. Wojska powinny przemieszczać się dolinami, obozy najlepiej jeżeli są rozbijane na jak najwyższych wzniesieniach. Należy również unikać walk w obszarach rzek. Kolejnym ważnym punktem jest obserwacja otoczenia. Unoszący się pył, a także zbliżające się krzaki mogą sygnalizować nadejście przeciwnika, również wzlatujące do góry ptaki demaskują pozycję nieprzyjaciela. Wojska powinny zajmować korzystne dla siebie pozycje, a więc miejsca wysokie, położone w słońcu, a nie w cieniu. Miejsca, gdzie łatwo o żywność i wodę, aby zaspokoić swe potrzeby, gdzie ludzie i konie mogą wytchnąć i odzyskać siły. Rozdział X to opis ukształtowania terenu. Autor wyróżnia pięć zasadniczych rodzajów terenu: dostępny, nieokreślony, ograniczony, urwisty lub rozległy. Teren dostępny to taki, na którym obie armie mają podobne warunki i mogą walczyć z łatwością. Ten kto zajął wyższą pozycję po stronie słońca ma większe szanse. Kolejnym rodzajem jest nieokreślony teren, niekorzystny jednakowo dla obu stron. W takim położeniu najlepsze jest zachowanie odpowiedniego dystansu od...