359 przed Chr. tron macedoński objął Filip II. W czasie swego panowania władca ten zjednoczył kraj, poszerzył jego zasięg terytorialny i uczynił z Macedonii największą w owym czasie potęgą militarną. Swe sukcesy w wojnach zawdzięczał wprowadzeniu reform wojskowych. Zreorganizował armię, tworząc zdyscyplinowane i bardzo dobrze wyszkolone oddziały. Utworzył ciężkozbrojną piechotę wyposażoną w długie włócznie (sarissy), walczącą w nowym szyku, tzw. falandze. Wprowadził do boju także maszyny oblężnicze, które pozwalały mu na szybkie zdobywanie miast. Filip sam stał na czele swej armii i osobiście prowadząc ją do boju...