Groteska, jest to nurt w sztuce, który polega na ukazywaniu świata przedstawionego w sposób zdeformowany i wykrzywiony. Jest to mieszanina, połączenie przeciwstawnych i niepasujących do siebie elementów. Ujawnia się w literaturze,...