Aktualna sytuacja gospodarcza Norwegii Królestwo Norwegii jest monarchią konstytucyjną o powierzchni 324 220 km².Co ciekawe, Norwegia jest najsłabiej, po Islandii, zaludnionym krajem europejskim. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 14,7 mieszkańca na 1 km². Norwegia jest wysoko rozwiniętym krajem przemysłowym. Gospodarka Norwegii oparta jest w głównej mierze na bogactwach naturalnych takich jak ropa naftowa i gaz, których złoża odkryto w 1977r. na szelfie Morza Norweskiego i Północnego oraz ryby. Lokomotywą wzrostu gospodarczego Norwegii są również inwestycje i konsumpcja prywatna. Gospodarka norweska jest kombinacją wolnego rynku i interwencjonizmu państwowego (państwo kontroluje sektor wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej). Jeżeli uwzględnić dodatkowo strefę wyłączności rybołówstwa, na którą składają się wody, to uzasadnione jest stwierdzenie, że Norwegia żyła i żyje z morza. Zdeterminowana w ten sposób geograficznie i historycznie gospodarka rozwija się systematycznie opierając ten rozwój kolejno na: - rybołówstwie i szybko rozwijającej się akwakulturze morskiej, - pozyskiwaniu drewna i jego eksporcie w ciągle malejącej skali i coraz bardziej przetworzonej formie, - żegludze i systematycznie tracącym na znaczeniu przemyśle okrętowym, - energii wodnej i ekologicznym budownictwie energetycznym oraz hutnictwie i przetwórstwie aluminium, - dynamicznie rozwijającym się sektorze ropy i gazu wraz ze wspierającymi go specjalistycznymi rodzajami działalności gospodarczej. Dynamika rozwoju Jeszcze na początku minionego stulecia Norwegia była uważana za najbiedniejszy kraj w Europie, dziś jest jednym z najbogatszych. Omijają ją dodatkowo większe recesje, dotykające Europę Zachodnią. Rok 2008 był rokiem ostrego wyhamowania norweskiej gospodarki po 4 latach najszybszego w historii wzrostu. Rok 2009 dzięki dużej mobilności norweskiej gospodarki, wysokiej i stałej nadwyżce budżetowej, utrzymaniu inwestycji publicznych na wysokim poziomie oraz prac na Norweskim Szelfie Kontynentalnym był rokiem powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu. W roku 2010 gospodarka cały czas wykazywała ślady kryzysu sprzed 2 lat, niemniej jednak wzrost został utrzymany. W osiągnięciu wysokiego standardu życia dopomogło Norwegii odkrycie w 1971 r. złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w szelfie Morza Północnego i Norweskiego. Dziś kraj jest głównym europejskim producentem tego surowca. Dane statystyczne za rok 2011 wykazują zdecydowany trend przezwyciężania zjawisk kryzysowych. Poziom rozwoju Norwegia osiągnęła wysoki poziom rozwoju społeczno – gospodarczego będąc w istocie krajem surowcowym o...