Cytat który niesie w sobie prawdę o tym że to ludzie należący do faszystowskiego systemu świadomie i celowo zamordowali miliony ludzi. To ludzie a nie niszczycielskie siły natury przyczyniły się do takiej tragedii, która nawet z perspektywy minionych wydaje się być trudna do ogarnięcia ludzką wyobraźnią i jeszcze trudniejsze do zrozumienia. A przetworzenie ludzkich ciał na mydło przerosła wszystko.Miliony niewinnych ludzi poniosło śmierć w wyniku przemyślanego działania innych ludzi. W tych krótkich słowach " Ludzie ludziom zgotowali ten los " zamknięta jest cała groza z tamtych dni.