Ignacy Krasicki - urodził się 3 lutego 1735 w Dubiecku. Był polskim poetą, prozaikiem , dramatopisarzem oraz publicystą . 1751-1754 uczył się w kolegium jezuickim we Lwowie i w seminarium duchownym w Warszawie.Od panowania Stanisława II Augusta rozpoczęła się kariera duchowna Krasickiego. Na jego dworze w Lidzbarku Warmińskim rozkwitało życie kulturalne i artystyczne.

Jest także autorem głośnych patriotycznych utworów: Hymnu do miłości ojczyzny (1774) i Pieśni na dzień 3 maja 1792. Był w wielu gatunkach literackich, jak bajki czy satyry, prawdziwym mistrzem, w innych zaś - np. w prozie nowatorem. Zmar 14 marca 1801 w Berlinie.