Ignacy Krasicki - urodził się 3 lutego 1735 w Dubiecku. Był polskim poetą, prozaikiem , dramatopisarzem oraz publicystą . 1751-1754 uczył się w kolegium jezuickim we Lwowie i w seminarium duchownym w Warszawie.Od panowania Stanisława II Augusta rozpoczęła się kariera duchowna Krasickiego. Na jego dworze w Lidzbarku Warmińskim rozkwitało życie kulturalne i artystyczne. Jest także autorem głośnych...