Hektor jest bohaterem Iliady Homera. Uchodził za potomka króla Priama i Hekabe. Miał kochającą żonę i małego syna. Był uważany za najdzielniejszego obrońcę Troi. Homer, we fragmentach XXII księgi Iliady, przedstawia jego walkę z najpotężniejszym pośród Greków, Achillesem. Hektor był młodym i silnym wojownikiem. Jego zręczność i sprawność władania bronią były postrachem u niejednego Greka. Podczas wojny zabił przyjaciela Achillesa, Patroklesa, za co ten rozgniewał się i wyzwał zabójcę na pojedynek. Od tego momentu zaczęła się próba męskości Hektora. Wódz trojański przyjął wyzwanie i w pełni...