Andragogika - subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych. Andragogika to nauka o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych. Jest nauką społeczną, humanistyczną i o wychowaniu. Dziedzina powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania. Jej rozwój związany jest także z antropologią filozoficzną, psychologią człowieka dorosłego, etyką, socjologią kultury i wychowania, historią oświaty i myśli pedagogicznej. Działy andragogiki: andragogika dorosłych (wprowadzenie do działów szczegółowych) teoria wychowania ludzi dorosłych (charakteryzuje się aktywnością ludzi dorosłych; co robić aby zmieniać swoje poglądy itp.) dydaktyka dorosłych (teoria nauczania ludzi dorosłych) historia andragogiki (pewne rzeczy są ponadczasowe, przekłada się je na grunt andragogiki, pewne się ulepsza) Synonimy andragogiki: oświata dorosłych, edukacja dorosłych, itp. Cele andragogiki jako nauki: - badania procesów edukacyjnych - uogólnienie badań - formułuje wnioski - wprowadza do życia Dzięki andragogice są to cele dotyczące kształcenia dorosłych: - rozwój harmoniczny pełnej osobowości (człowiek jako całość) - upowszechnienie wiedzy ogólnej w edukacji dorosłych, co daje człowiekowi elastyczność, rozszerza horyzonty myślenia, łatwiejsze przystosowanie się do zmian - umożliwianie dorosłym osobom przekwalifikowania się, zdobycia nowych...