Postać doktora Judyma kojarzy się przede wszystkim z humanitaryzmem, pomocą biednym i potrzebującym. Cale swoje młodzieńcze życie bohater poświęca medycynie i walce o zdrowie i lepsze warunki życia swoich pacjentów. Mimo iż nie zawsze wszystko idzie po jego myśli, nigdy nie traci zapału do pracy i do realizowania własnych zamierzeń. Szlachetna postać Judyma traci na swoim pozytywnym obrazie w ostatnim rozdziale powieści, kiedy bohater, co prawda w imię wysokich racji, odtrąca kochającą go kobietę- Joannę. Zmusza ja do odejścia. Mimo wielkiej miłości bohater nie chce związać się z Joanną, ponieważ jest pewien, że wtedy nie będzie mógł w pełni poświęcić się swojej misji, jaką jest niesienie pomocy innym. Ta misja jest według niego jak dług przeklęty, który musi oddać: „Muszę to oddać, com wziął. Ten dług przeklęty… Nie mogę mieć ani ojca, ani matki, ani żony, ani jednej rzeczy, którą bym przycisnął do serca z miłością, dopóki z oblicza ziemi nie znikną te podłe zmory.” Judym jest postacią, która ma w sobie cechy bohatera romantycznego. Ma on poczucie wyobcowania, jest indywidualistą, którego poglądy nie spotykają się z pozytywnymi opiniami. Ale przede wszystkim jest wewnętrznie rozdarty między miłością do Joasi, chęcią założenia rodziny, a koniecznością niesienia pomocy najuboższym. Ostatnia rozmowa Tomasza z Joanną świadczy o wielkiej miłości, jaka ich połączyła. Joasia chce być z ukochanym, mimo iż wie jak trudny zawód przyjął Judym na swoje barki. Z zaangażowaniem planuje ich wspólny dom, nie oczekuje od ukochanego wielkich luksusów. Chce mu także pomagać jako felczerka, pragnie stworzyć rodzinę, jakiej nigdy nie miała. Zostaje jednak odtrącona, jej marzenia legły w gruzach. Uważam, że Judym w tej chwili nie zważa na cierpienia dziewczyny, myśli tylko o sobie i swoich problemach, jest egoistą. Jego decyzja jest kontrowersyjna i budzi wiele wątpliwości co do swojej słuszności. Myślę, że Joasia byłaby dla Tomasza wsparciem i motywacją i na pewno nie byłaby przeszkodą w jego pracy. „Założymy szpital jak w Cisach. Och mój Boże! Będzie to coś zupełnie innego. Ja będę twoją felczerką.” Całe życie Joasi to ciężka praca, zmaganie się z przeciwnościami losu. Jest mądra i pracowita, nie boi się trudów, biedy i wyrzeczeń: „ Nie traciłam czasu na darmo. Wstawałam...