Książka ' Cierpienia Młodego Wertera ' jest powieścią epistolarną , czyli powieścią pisaną w listach. Główny bohater jest nieszczęśliwie zakochany w Lottciie. Jest młodym człowiekiem, posiadającym romantyczną duszę. Najważniejszą wartością w jego życiu jest miłość. Postać bohatera, poznajemy wraz z jego wyjazdem na wieś, gzie wyjeżdża w ucieczce przed miłością. Ten wyjazd miał mu przynieść jego upragnioną ciszę i spokój. Osiedlił się on w Leśniczówce w Wahlheim. Gdzie mógł spokojnie przemyśleć cel i rolę swojego życia.Podziwiał naturę i zachwycał się jej pięknem. W przytoczonych nam fragmentach listów,opisuję nam swoje różne stany uczuciowe. Za ten możemy go uznać za człowieka zmiennego w uczuciach. Po za naturą bliższa mu była literatura i sztuka. W książce można dostrzec jego zmianę nastrojową. Uwielbiał czytać Homera i Osjana. W literaturze znajdował spokój i ukojenie związane z Lottą. Kochał dzieci i lubił się z nimi bawić. Jednak czuł się on samotny i niedoceniony przez ludzi i Świat. Uważał że ludzie go nie rozumieją bo pochodził z mniejszej warstwy społecznej - był mieszczaninem a nie szlachcicem. Patrzył on na świat poprzez pryzmat marzeń i poezji. Marzył , a jednocześnie tęsknił za normalnym życiem.Werter uważał Lottę za najwspanialszą i najpiękniejszą kobietę na świecie. Fascynowała go...