Szanowna Komisjo! Historia dziejów ludzkości przekonuje, że wędrówka należy do najstarszych form działalności człowieka na ziemi. Od pradawnych dziejów ludzie wędrowali w poszukiwaniu żywności i ziemi, która mogłaby służyć zaludnieniu. Znane są wielkie wędrówki ludów z Azji do Europy. W kulturze chrześcijańskiej najbardziej popularna była wędrówka Żydów, którzy pod przewodnictwem Mojżesza podążali do Ziemi Obiecanej przez Boga. Historia ta najbardziej inspirowała twórców literatury europejskiej. Wraz z rozwojem cywilizacji wędrówki ludzi zmieniały swój charakter świata, bo wędrownicy byli coraz bardziej żądni nowych odkryć i wrażeń. Wędrówka zaczęła nabierać różnych znaczeń, w zależności od celów podróżowania. Twórcy literatury i artyści wykorzystywali ten motyw nadając mu często wymowę symboliczną i alegoryczną. Zawsze obrazy przedstawiające podróże bohaterów były uzależnione były od indywidualnych doświadczeń twórców i kontekstów epoki. Egzystencjaliści potraktowali wędrówkę jako ludzkie życie, czego wyrazem jest wiersz znanego poety Edwarda Stachury: „Wędrówką życie jest człowieka”. Pomimo tego, że każda wędrówka ma swój kres, należy przemierzać życie, dopóki starczy sił. Motyw wędrówki bardzo modny stał się w literaturze romantycznej. Romantycy kreując losy swych bohaterów, bardzo często umieszczali ich w zmieniającej się przestrzeni życiowej. Bohaterowie odbywali podróże i wędrówki, do których bywali przymuszeni, bądź które stawały się częścią ich drogi życiowej. Spełniały one wiele funkcji. Bohater Juliusza Słowackiego Kordian to młodzieniec reprezentujący typową postawę tego wieku. Nieszczęśliwie zakochany, zniechęcony do życia, usiłował popełnić samobójstwo. Po jego nieudanej próbie udaje się w podróż po Europie. Wędrówka po obcych krajach i spotkania z nowymi ludźmi to okazja poznania świata. W Londynie podczas rozmowy z dozorcą w James Parku bohater dowiaduje się, że pieniądz jest największą wartością, która rządzi światem. Dzięki pieniądzom można zdobyć: tytuły, miejsce w parlamencie , szacunek. Można także stracić honor, będąc poszukiwanym za długi. Rozmowa ta była pierwszą lekcją życia w podróży młodego bohatera. Następne doświadczenia Kordian zdobywa we Włoszech, gdzie zakochuje się w pięknej kobiecie, Wioletcie z Florencji. Kobieta uzmysławia mu, że za pieniądze można kupić miłość. Kiedy poddaje próbie jej uczucia, przekonuje się, jak zmaterializowany jest świat, w którym trudno o idealistyczne uczucie. Audiencja u Papieża przynosi kolejne rozczarowanie. Papież nie chce solidaryzować się z Polakami, którzy walczyli z niewolą carską,...