GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH jest to wyspecjalizowany i odpowiednio zorganizowany rynek, na którym można kupować oraz sprzedawać akcje, obligacje, a także inne papiery wartościowe, które zostały dopuszczone do obrotu publicznego.Największe i najsłynniejsze giełdy papierów wartościowych na świecie znajdują się w takich miastach, jak: Londyn, Tokio, Nowy Jork, Paryż, Amsterdam, a także Frankfurt nad Menem.Aby giełda mogła sprawnie i efektywnie funkcjonować, musi spełnić pewne określone warunki, wśród których najważniejsze to: działalność giełdy musi się opierać na określonych wymaganiach, jakie stawiane są giełdom w odpowiedniej ustawie; giełda powinna umożliwiać powszechny i jednakowy dla wszystkich dostęp do informacji; giełda powinna gwarantować w pełni bezpieczne rozliczenia; specyficzne funkcjonowanie giełdy wymusza konieczność posiadania sprawnego i bezawaryjnego systemu informatycznego, który zapewnia odpowiednią szybkość dokonywanych transakcji. Giełdę można traktować jako swoisty rynek, który podlega prawom popytu i podaży. Z tego też powodu pełni ona niezwykle istotna rolę w kapitalizmie. Dla giełdy nie ma znaczenia, czy w danej chwili występuje na niej tendencja wzrostowa, czy też spadkowa. Najważniejszą dla niej sprawą jest bowiem umożliwienie uczestnikom bezproblemowego i szybkiego zawierania różnego rodzaju transakcji.Podstawowy przedmiot wszelkich operacji dokonywanych na giełdzie stanowią papiery wartościowe. Do najważniejszych z nich należą: - akcje, - obligacje, - czeki i weksle, - bony skarbowe, - bony oszczędnościowe, - banknoty, - losy loteryjne. Giełda PApierów wartościowych w Warszawie stanowi jeden z dużych sukcesów transformacji gospodarczej naszego kraju. W ciągu kilkunastu lat od podstaw udało się zbudować dojrzały i sprawnie funkcjonujący rynek kapitałowy z całym zapleczem instytucjonalnym, legislacyjnym oraz bardzo dużymi możliwościami inwestycyjnymi. Obecnie...