Wraz ze zmianą epok literackich, sposoby służby narodowi przedstawiane w najróżniejszych dziełach ulegały przemianom, tak samo jak naród i jego potrzeby. Wpływ na to miały przede wszystkim bieżące wydarzenia, a te w historii Polski bywały bardzo bolesne. Niegdyś potężna Rzeczpospolita Obojga Narodów została wyniszczona przez liczne wojny i w końcu uległa sąsiednim mocarstwom. W trzech rozbiorach Rosja, Prusy i Austria podzieliły się terytorium należącym do Polaków od blisko tysiąclecia, usuwając jednocześnie Polskę z mapy Europy i Świata… Naród jednak...