Wraz ze zmianą epok literackich, sposoby służby narodowi przedstawiane w najróżniejszych dziełach ulegały przemianom, tak samo jak naród i jego potrzeby. Wpływ na to miały przede wszystkim bieżące wydarzenia, a te w historii Polski bywały bardzo bolesne. Niegdyś potężna Rzeczpospolita Obojga Narodów została wyniszczona przez liczne wojny i w końcu uległa sąsiednim mocarstwom. W trzech rozbiorach Rosja, Prusy i Austria podzieliły się terytorium należącym do Polaków od blisko tysiąclecia, usuwając jednocześnie Polskę z mapy Europy i Świata… Naród jednak przetrwał. Oświecenie minęło, ustępując miejsca epoce romantyzmu. Chłodna kalkulacja ulec musiała potędze uczuć i tęsknoty za ciągle pamiętaną wolnością. I właśnie na tym skupili się ówcześni pisarze… Naród szczęśliwy to naród wolny. Jakże więc przysłużyć się narodowi jeśli nie pomocą w odzyskaniu wolności?